Till innehåll på sidan

Integrationsprojekt i Malmö - Brandgasexplosion i Solna 1982 - Dödliga risker med träprodukter - Sommarläger i Karlstad

Detaljer

Publikationsnummer
MSB0117
ISBN-nummer
Utgivningsår
2009
Omfång (sidor)
1 DVD
Pris
0 kronor
90 sekunder 2009-3

Integrationsprojekt i Malmö (5:39 min)
Rosengård
har under flera år upplevt upplopp och anlagda bränder. Våld har
även riktats mot räddningstjänsten, vilket försvårat
släckningsarbetet. Nu utbildas brandmän med invandrarbakgrund för
att bättre nå ut till de etniska grupperna i Rosengård.

Medverkande:
Paul Bjurehag
Andreas Berg
Bo Lundh
Victor Barrios
Shatila Salami
Daniel Pena Zuniga
Sonja Adzic

Brandgasexplosionen i Solna 1982 (11:58 min)När en
brandgasexplosion inträffade på vinden i det enorma flervåningskomplexet
på Johan Enbergs väg i Solna gick det inte längre att argumentera emot
att brandgaser är brännbara. Den spektakulära händelsen förändrade hela
världens sätt att se på brandförlopp, och fortfarande har den mycket att
lära oss om hur syntetiska material uppför sig i en brand.

Medverkande:
Lars Shill
Lars Jernkrok
Marcos Dominguez
Kent Bosäter

Dödliga risker med träprodukter (16:49 min)
Den
tragiska dödsolyckan ombord på Saga Spray i Helsingborg 2006 var
tyvärr bara ett exempel på hur matroser och hamnpersonal omkommit
medan de hanterat träprodukter. Bara i Sverige har en handfull
person dött i liknande omständigheter. Olyckorna världen över kan
vara långt över hundra, men dödsfallen tenderar att mörkas av de
internationella företagen.
Medverkande:
Mats Rosander, Helsingborgs hamn
Urban Svedberg, Yrkesmedicinska Sundsvall
Henric Halvorsen, Helsingborgs hamn
Carl-Henric Hägg, Helsingborgs hamn
Staffan Melin, University of British Columbia
Henry Persson, SP

Sommarläger i Karlstad (4:48
min)
Varje år
håller Räddningstjänsten i Karlstadsregionen barnläger på sitt eget
övningsområde. Barn från sju år och uppåt får lära sig praktisk
brandkunskap, som tex hur man släcker brand i kläder och hur man på
ett säkert sätt utrymmer ett rökfyllt hus.
Medverkande:
Per Wallgren, Räddningstjänsten Karlstad

Eftertexter


Redaktion:Jan-Anders Holmlund
Fredrik Höglund
Lars-Gunnar Strandberg
Ove Brunnström
Stefan Jönsson
Tore Eriksson
Lena Hallebäck
Björn
Ulfsson
Erik Egardt
Leif SegerFoto:

Björn Ulfsson
Leif Seger
Michael Nilsson
Lars Alderin
Per Rolén
SVTRedigering:

Björn Ulfsson
Leif Seger


Animeringar:

Terri CasellaLjudbearbetning:
Lars Berg
Bacill
produktionBerättarröster:
Karin Wiklund
Lars Berg90-sekunder är en utbildnings- och informationsvideo från Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap. Syftet med videoserien är att förmedla kunskaper,
erfarenheter, nyheter och tips från verkliga insatser samt stimulera den lokala
utbildnings- och övningsverksamheten. 90-sekunder utkommer fyra gånger per år.
Varje program är ca 30 minuter långt och tar normalt upp tre, fyra olika teman.
Från nr 1-2004 finns 90-sekunder även att beställa som DVD.
90 sekunder
"Lärorik information på video"
© Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2009

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan