Till innehåll på sidan

Handlingsplan 2015 : nationell plattform för arbete med naturolyckor

Handlingsplan 2015 : nationell plattform för arbete med naturolyckor

Detaljer

Handlingsplan 2015 : nationell plattform för arbete med naturolyckor
Publikationsnummer
MSB807
ISBN-nummer
978-91-7383-533-6
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
23 s.
Pris
0 kronor
Ett omfattande FN-arbete pågår för att förebygga naturolyckor och naturkatastrofer och minimera effekterna av dem. Vid FN:s världskonferens i Kobe, Japan, 2005 samlades delegationer från 168 länder och antog en deklaration, Hyogo-deklarationen, och en tioårsplan – Hyogo Framework for Action (HFA) 2005-2015: Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters. Syftet är att göra världen säkrare mot naturolyckor genom arbete med att reducera risker för och minska konsekvenserna av naturkatastrofer. Huvudmålet är att förluster i liv, sociala, ekonomiska och miljömässiga tillgångar orsakade av naturolyckor påtagligt ska ha minskat år 2015. Länderna har åtagit sig att följa Hyogodeklarationen och HFA och bland annat inrätta en nationell plattform för arbete med kastastrofriskreducering, på engelska Disaster Risk Reduction, DRR. Arbetet hålls samman av ett FN-organ, International Strategy for Disaster Reduction, UNISDR. Varje land avgör själv hur den nationella plattformen ska organiseras. I en del länder organiseras plattformen som samverkan mellan myndigheter i andra som ett fristående nätverk av organisationer.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan