Denna rapport utgör en överblick av hur det svenska CBRNE-arbetet utvecklades under 2020. Arbetet inom CBRNE-området har precis som föregående år genomförts på många plan, men till den skillnad att i ...