Till innehåll på sidan

Lättläst svenska: Vad kan myndigheter och företag göra?

Det kan bli konsekvenser i Sverige på grund av
Rysslands krig i Ukraina.
Därför är det bra för myndigheter, företag
och andra organisationer att ha en plan
för att skydda sin verksamhet
om det blir problem i Sverige.
Här finns hjälp och mer information
om hur ni kan arbeta med det.

Försvarsmakten har bedömt att situationen med kriget i Ukraina
kan komma att fortsätta under lång tid.
Vi i Sverige behöver därför göra vad vi kan för att förbereda och skydda oss.

Myndigheter och företag som har samhällsviktig verksamhet
behöver både vara beredda i dag och skyddade i framtiden.
Det som skulle kunna hända är till exempel cyberattacker,
problem med att kunna leverera varor och tjänster
och försök att sprida falsk information och falska rykten.

Hjälp tillsammans med MSB

MSB hjälper till med eget materiel, eller med gåvor från andra organisationer. Hjälpen styrs alltid av de behov som MSB får veta
genom EU:s organisation för hjälp inom och utanför EU.
Kontakta MSB på registrator@msb.se om din organisation, myndighet
eller liknande vill hjälpa oss med gåvor eller eget arbete.

Din organisation behöver vara säker
även i svåra situationer
Myndigheter som har ett särskilt ansvar för beredskapen i Sverige,
och företag eller organisationer som har samhällsviktig verksamhet,
behöver se över sitt säkerhetsskydd och sin plan för om det blir problem.

Det kan till exempel vara om många personer som är viktiga i personalen
blir sjuka samtidigt eller problem med att få leveranser av varor och tjänster.
Om vi har bra skydd och starka system blir det svårare
för någon som vill attackera oss att skada oss.

Skydda er mot cyberattacker

Cyberattacker är till exempel utpressningsprogram som du kan få via e-post.

De kan ge stora problem med viktiga funktioner,
både i samhället och för företag.
Därför vill CERT-SE påminna organisationer om vad de kan göra
för att skydda sig mot cyberattacker.
CERT-SE ansvarar för beredskapen mot it-incidenter på MSB.

Rapportera alltid allvarliga it-incidenter

Samhällsviktig verksamhet är de verksamheter, anläggningar,
infrastruktur och tjänster som behövs för viktiga samhällsfunktioner.
It-incidenter kan påverka myndigheter och företag allvarligt.
Vad it-incidenter är, vilka incidenter som ska rapporteras
och hur de ska rapportera.
Var försiktig med vilken information du delar
MSB vill att alla är försiktiga med att dela och sprida information
som skulle kunna användas av någon som vill skada oss.
Men samtidigt är det viktigt att vi har en öppen kommunikation
för att vi ska kunna stoppa att falska rykten sprids.

Skydda Sverige mot terrorism, spioneri och liknande
Säkerhetsskydd handlar om att skydda information och verksamheter
som är viktiga för att Sverige inte ska råka ut för spioneri, sabotage,
terroristbrott och liknande brott.

Från 1 december 2021 gäller en ändrad lag om säkerhetsskydd.

Fastighetsägare har ansvar för skyddsrum

Det är inte dags att ställa i ordning eller rensa ut skyddsrum.
Men det är bra om fastighetsägare kontrollerar sina skyddsrum
och förråden till skyddsrummen ibland.
Skyddsrumskyltar ska sitta uppe, både ute och inne.
Om någon skylt saknas går det att köpa av flera leverantörer.

Senast granskad: 1 juli 2022

Till toppen av sidan