Den här vägledningen är till för de aktörer som ska bevaka att totalförsvarets behov tillgodoses i samhällsplaneringsbeslut om planering av mark- eller vattenområden. Det kan till exempel vara aktörer...