Till innehåll på sidan

Att hantera översvämningsproblematik : inspirerande exempel

Att hantera översvämningsproblematik : inspirerande exempel

Detaljer

Att hantera översvämningsproblematik : inspirerande exempel
Publikationsnummer
MSB238
ISBN-nummer
978-91-7383-121-5
Utgivningsår
2011
Omfång (sidor)
131 s. : ill.
Pris
0 kronor
Hösten 2010 genomförde Nationell plattform för arbete med
naturolyckor fyra seminarier om översvämningsproblematik. Seminarierna
planerades och genomfördes tillsammans med länsstyrelserna och ett antal utvalda
kommuner. Seminarier genomfördes i Piteå, Gävle, Stockholm och Göteborg.
Medverkande myndigheter var Boverket, Livsmedelsverket, MSB, Naturvårdsverket,
SMHI, Statens Geotekniska Institut och Sveriges geologiska Undersökning.
De inspirerande exemplen valdes ut av en arbetsgrupp bestående av representanter
för involverade myndigheter och länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens,
Gävleborgs, Stockholms och Västra Götalands län. Blocken med
myndighetsinformation har utarbetats i samverkan mellan involverade myndigheter.
Respektive författare svarar själv för sin text.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan