Till innehåll på sidan

Rutiner och checklistor för lägesbild

Det här är ett stödmaterial, med en tillhörande instruktion, för att ta fram en samlad lägesbild under en samhällsstörning i fred och krig.

Rutiner och checklistor – Instruktion – underlag för samlad lägesbild

Rutiner och checklistor – Underlag för samlad lägesbild

Det här är ett utkast på ett stödmaterial, med en tillhörande instruktion, för att ta fram en samlad lägesbild under en samhällsstörning.

Den tillhörande instruktionen innehåller förklaringar, tips och råd för hur du kan arbeta med att sammanställa en samlad lägesbild. Materialet kommer uppdateras i juni 2024.

I ett senare skede kommer det att läggas till länkar/hänvisningar till olika analysmetoder som tas fram i vidareutvecklingen av Gemensamma grunder.

Senast granskad: 14 december 2023

Till toppen av sidan