Till innehåll på sidan

Aktörsgemensam inriktning och samordning

Process för inriktning och samordning.

I denna processbeskrivning beskrivs hur aktörer kan dela information, hur de kan komma överens om en aktörsgemensam målbild och hur de kan ta fram en aktörsgemensam plan. Även flera moment i processen som är förutsättningar för eller kompletterar dessa tre beskrivs. Kopplat till flera av momenten finns också stödmaterial i form av bland annat rutiner och checklistor.

Arbetssätt - Process för inriktning och samordning – Hur ska det göras?

  • Ibland räcker det med att dela information.
  • I andra fall krävs gemensam målbild. Det kan vara så att en del av de berörda aktörerna behöver en gemensam målbild. Andra aktörer behöver fortfarande bara att få ta del av information.
  • I några fall krävs utöver informationsdelning och gemensam målbild också en gemensam planering och koordinering. Det kan vara så att det bara är en del av de berörda aktörerna som behöver gemensam planering och koordinering.

Senast granskad: 14 december 2023

Till toppen av sidan