Statliga myndigheters, kommuners och regioners verksamheter behöver fortsatt kunna fungera vid höjd beredskap och ytterst krig. Detsamma gäller också flera företags verksamheter. Det betyder att dessa...