Till innehåll på sidan

Övningsvägledning : metodhäfte – övning med fältenheter

Övningsvägledning : metodhäfte – övning med fältenheter

Detaljer

Publikationsnummer
MSB603
ISBN-nummer
978-91-7383-717-0
Utgivningsår
2017
Omfång (sidor)
48 s. ill.
Pris
0 kronor
MSB:s övningsvägledning syftar till att ge stöd för beslut om planering och genomförande av en krishanteringsövning samt stöd i valet av metod. Vägledningen är övergripande och ska vara enkel att följa. Utöver grundboken hänvisas för fördjupning till respektive metodhäften, utförligare material på www.msb.se samt till MSB:s utbildningar i övningsplanering. Syftet med vägledningen (Grundbok och metodhäften) är att: • vara en inspirationskälla och ett stöd för dem som ska besluta om en krishanterings- eller krisberedskapsövning och ge beställarkompetens. • vara en inspirationskälla och ett stöd för dem som ska planera en krishanterings- eller krisberedskapsövning. • den ska vara normgivande avseende nomenklatur och metodik inom krishanteringsövningar. • den ska fungera som checklista och stöd för planerings- genomförandeoch utvärderingsfaserna. Syftet med detta metodhäfte är att utgöra ett stöd för dem som ska delta i planeringsarbetet inför en övning med fältenheter.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan