Till innehåll på sidan

Brand i Oslofjordstunneln - Alternativa metoder för skogsbrandsövervakning - Gränsövning i Magnor - Frivilliggrupp i Köpenhamn - Fire in the Oslofjord tunnel - Alternative Methods for Monitoring Forest Fires - Border Simulation, Magnor, Norway

Detaljer

Publikationsnummer
MSB623
ISBN-nummer
Utgivningsår
2013
Omfång (sidor)
1 DVD (ca 25 min)
Pris
0 kronor
90 sekunder 2013-4 Brand i Oslofjordstunneln - Fire in the Oslofjord tunnel (8:17 min) Branden under Oslofjordstunneln 2011 blev en lyckad insats tack vare en god insatsplanering och en lika god portion tur. Tack vare ett kraftfullt fläktsystem med en fördefinierad vindriktning kunde räddningsinsatsen göras snabbt, flera kilometer in i den rödkfyllda tunneln, utan att behöva använda värdefull tid på att etablera skyddsgrupper. Medverkande: Aslak Jensen, Styrkeledare Björnar Skagseth, Rökdykare Johan Stokkeland, Räddningschef Söndre Follo Brannvesen IKS Alternativa metoder för skogsbrandsövervakning - Alternative Methods for Monitoring Forest Fires (6:33 min) Brandflyget har i decennier varit räddningstjänstens främsta verktyg för att spana efter skogsbränder. Men nu testar MSB ny teknik med bland annat satellitövervakning och övervakningskameror för att komplettera i främst glesbebyggda områden. Medverkande: Rickard Hansen, Brandingenjör MSB Mats Andersson, Kamerainstallatör, Rakom Yrjö Rauste, VTT Technical Research Centre of Finland Gränsövning i Magnor - Border Simulation, Magnor, Norway (6:23 min) För att testa räddningstjänsternas samarbetsförmåga över svensk-norska gränsen så anordnades i september 2013 en gränsövning i Arvika och Magnors kommuner. Scenariot simulerade bland annat en svår busskrasch och en tågolycka i centrala Magnor. Medverkande: Torbjörn Thorin, Brandförman, Charlottenberg Rune Säther, Insatsledare, Hedmark polisdistrikt Marie Lilleseth, Ledare samlingsplats, Ambulansen Kongsvinger Per Ivar Bekk, Övningsledningen Frivilliggrupp i Köpenhamn - Volunteer Group in Copenhagen (4:22 min) I Köpenhamn finns numer en speciell grupp frivilliga som arbetar med att rädda ekonomiska och personliga värden ur brinnande byggnader. Köpenhamns räddningstjänst ger gruppen utbildning och utrustning för att kunna arbeta säkert strax bakom insatsstyrkornas linjer. Medverkande: Martin Jörgensen, Vice brandinspektör/Frivilligkoordinator Charlotte Biltoft, Frivilliggrupp Henrik Rolff Scharnberg, Frivilliggrupp Eftertexter Ansvarig utgivare: Tore Eriksson Verksamhetsansvarig: Jan-Anders Holmlund Producent: Björn Ulfsson Leif Seger Prenumerationsansvarig: Tina Elfstedt, MSB Foto: Björn Ulfsson Leif Seger Andreas Olofsson Redigering: Björn Ulfsson Leif Seger 90-sekunder är en utbildnings- och informationsvideo från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Syftet med videoserien är att förmedla kunskaper, erfarenheter, nyheter och tips från verkliga insatser samt stimulera den lokala utbildnings- och övningsverksamheten. 90-sekunder utkommer fyra gånger per år. Varje program är ca 30 minuter långt och tar normalt upp tre, fyra olika teman. Från nr 1-2004 finns 90-sekunder även att beställa som DVD. 90 sekunder "Lärorik information på video" © Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2013

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan