Till innehåll på sidan

Gruvbrand i Kristineberg - Sanningar och myter om E-fordon - Lyckad insats med släckgranat - Räddningstjänst i Norge - Fire in a mining complex - E-cars, truths and myths - Successful effort with extinguishing grenade - Emergency services in Norway

Detaljer

Publikationsnummer
MSB662
ISBN-nummer
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
1 DVD (ca 34 min)
Pris
0 kronor

90 sekunder 2014-1


Gruvbrand i Kristineberg - Fire in a mining complex (9:30 min)

Den 25:e augusti 2013 började en kompressor med 500 liter bränsle brinna i en gruva
på 1000 meters nivån. Totalt 22 gruvarbetare blev instängda och två av gruvans egna
rökdykare rapporterdes saknade.


Medverkande:
Gunnar Jonsson, Räddningsledare Lycksele räddningstjänst
Tomas Grenbäck, Styrkeledare Lycksele räddningstjänst
Johan Jonsson, Rökdykare Lycksele räddningstjänst
Sanningar och myter om E-fordon - E-cars, truths and myths (6:30 min)
E-fordon, dvs. elhybrider, laddhybrider och rena elbilar, blir allt vanligare på våra vägar.
I detta reportage tittar vi närmare på hur de är konstruerade och vad man från räddningstjänstens
sida bör tänka på när man kommer fram till en trafikolycka där ett e-fordon är
inblandat.

Medverkande:

Lars Hoffmann, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Lyckad insats med släckgranat - Successful effort with extinguishing grenade (3:30 min)Den väger bara 1,8 kilo och är laddad med kaliumnitrat och kaliumkarbonat. Vid en händelse
i den lilla orten Trädet blev deltidskåren glatt överraskade över effekten av ”släckgranaten”.


Medverkande:

Ingela Pietiläinen, Deltisbrandman, Trädet
Richard Qvarfell, Företagare inom alternativa släckmetoder


Räddningstjänst i Norge - Emergency services in Norway (15:00 min)De kommunala räddningstjänsterna i Norden har i stort sett samma grundförutsättningar.
Men det finns punkter där länderna skiljer sig åt. I Norge finns tex tre olika larmnummer,
och i Norge är det polisen som leder arbetet vid en skadeplats.
Medverkande:
Anne Rygh Pedersen, Avd. chef Brann og redning, DSB
Rolf Sverre Nordberg, Avd. chef Beredskapsavdelningen, Oslo
Jon Inge Aasen, Brandchef, Brannvesenet Sör IKS
Odin Refsnes, Utryckningsledare, Åseral brannvesen
Thor Langli, Insatsledare, Oslo polisdistrikt
Nils Olof Holbeck, Operativ ledare, Polisdistrikt Agder
Eftertexter


Ansvarig utgivare:Fredrik LorentzonVerksamhetsansvarig:Jan-Anders HolmlundFoto:

Björn Ulfsson
Leif Seger
Andreas Olofsson
L Torbergsen
TareTV
Regi och redigering:

Andreas Olofsson
Leif Seger90-sekunder är en utbildnings- och informationsvideo från Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap. Syftet med videoserien är att förmedla kunskaper,
erfarenheter, nyheter och tips från verkliga insatser samt stimulera den lokala
utbildnings- och övningsverksamheten. 90-sekunder utkommer fyra gånger per år.
Varje program är ca 30 minuter långt och tar normalt upp tre, fyra olika teman.
Från nr 1-2004 finns 90-sekunder även att beställa som DVD.
90 sekunder
"Lärorik information på video"
© Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2014
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan