Till innehåll på sidan

Skogsbranden i Västmanland - Stort informationsbehov vid skogsbranden i Västmanland - Frivilligorganisationer och andra aktörer - MSB:s roll vid skogsbranden i Västmanland - Uppbyggnad av IT-struktur på Ramnäs - MSB:s summering av skogsbranden i Väs

Detaljer

Publikationsnummer
MSB850
ISBN-nummer
Utgivningsår
2015
Omfång (sidor)
1 DVD (ca 64 min)
Pris
0 kronor
90 sekunder 2015-1 Skogsbranden i Västmanland - The forest fire in Västmanland (14:40 min) I slutet av juli 2014 larmades räddningstjänsten till det som kom att bli Sveriges största skogsbrand i modern tid. Cirka 70 nedbrunna byggnader, ett dödsoffer och över 13000 hektar drabbad skog, var facit när insatsen avslutades den 11 september. Medverkande: Gert Ehlke, Sektorchef, Räddningstjänsten Höör-Hörby Lars-Göran Uddholm, Räddningsledare LST, Södertörns brandförsvarsförbund Fredrik Eriksson, Räddningsledare, Mälardalens brand och räddningsförbund Ted Palm, Brandförman, Mälardalens brand och räddningsförbund Jan Lindberg, Insatsledare, Räddningstjänsten Sala-Heby Hasse Tollbom, Inre befäl, Mälardalens brand och räddningsförbund Thomas Aronsson, SITS i Sverige Ingela Regnell, Beredskapsdirektör, Länsstyrelsen Västmanland Tomas Lovehed, Brandmästare, Mälardalens brand och räddningsförbund Håkan Fehne, Räddningsledare, Mälardalens brand och räddningsförbund Jonathan Ahdrian, Stabschef, Räddningstjänsten Gotland Erik Sahlberg, Heltidsbrandman, Räddningstjänsten Sala-Heby Ingemar Ström, Köttbonde, Västerfärnebo Hans och Christina Pernäng, Evakuerade, Stabäck Ingemar Skogö, Landshövding, Västmanland Patrik Åhnberg, Stabschef, Stockholm stad Stort informationsbehov vid skogsbranden i Västmanland - Great need for information during the Västmanland forest fire (8:45 min) Informationsbehovet blev extremt stort när både media och allmänheten sökte svar på sina frågor kring skogsbranden. Radio och TV direktsände och på sociala medier nådde vissa inlägg 100 000-tals följare. Medverkande: Maja Geffen, Pressinformatör Rickert Olzon, Beredskapssamordnare, Sala kommun Kent Nilsson, Kanalchef, P4 Västmanland Åsa Erikols, Kommunikatör, Länsstyrelsen Västmanland Jeanna Ullén, Webredaktör, Krisinformation.se Scott Goodwin, "Facebookpolis", Växjö Frivilligorganisationer och andra aktörer - Voluntary organizations and other participants (10:38 min) Skogsbranden i Västmanland kom att involvera en mängd olika aktörer, från privata företagare, frivilliga, militär och internationellt flygunderstöd till servering av kaffe och bullar. Medverkande: Andreas Weiborn, Frivilliga resursgruppen FRG, Västerås Börje Bergqvist, Frivilliga Automobilkåren FAK, Dalarna Ingemar Ström, Köttbonde, Västerfärnebo Elisabet Pettersson, Lantbrukarnas Riksförbund, LRF Agneta Kumlin, Närpolischef, Sala Mats Lundkvist, Befälhavare Kustbevakningsflyget Annie Johansson, Kyllesjö Skog Thomas Aronsson, SITS i Sverige Anders Åström, Militär insatschef, Försvarsmakten Åke Jacobsson, Särskilda krishanteringsorganisationen, Länsstyrelsen MSB:s roll vid skogsbranden i Västmanland - The role of MSB during the Västmanland forest fire (14:55 min) MSB:s uppgift är att ge stöd och stöttning på olika sätt. Förutom förstärkningsmateriel stöttade MSB med skogsbrandsexpertis, GIS kompetens, personal som jobbade med RAKEL, informatörer och mycket mer. Medverkande:Ann-Charlotte Zackrisson, Enheten för insatser, MSB Fredrik Gustavsson, Enheten för omvärld och beredskap, MSB Berth Solberg, Enheten för logistik och stödresurser, MSB Samuel Koelega, Enheten för samverkan och ledning, MSB Björn Dahlström, Enheten för omvärld och beredskap, MSB Johanna Öhman, Enheten för samordning, MSB Fredrik Lorentzon, Enheten för beslutsstöd, MSB Philip Gustavsson, Frivillig Erik Egardt, Enheten för räddningstjänst, MSB Uppbyggnad av IT-struktur på Ramnäs - Setting up IT infrastructure in Ramnäs (8:15 min) Två frivilliga, båda i 20-års åldern, blir inledningsvis ansvariga för att bygga upp IT-strukturen på staben i Ramnäs. En liten okonventionell lösning på att bygga upp IT-strukturen och kommunikationen på Staben i Ramnäs. MSB:s summering av skogsbranden i Västmanland - MSB sums up the Västmanland forest fire (6:46 min) MSB:s generaldirektör, Helena Lindberg, summerar insatsen vid den stora skogsbranden. Eftertexter Ansvarig utgivare: Fredrik Lorentzon Verksamhetsansvarig: Jan-Anders Holmlund Foto: Leif SegerAndreas OlofssonSVTTT-BildbyråMBRFSITS-SverigeCanadian Forest ServiceM ÅrskogB DahlströmM Fransén Regi och redigering: Andreas Olofsson Leif Seger 90-sekunder är en utbildnings- och informationsvideo från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Syftet med videoserien är att förmedla kunskaper, erfarenheter, nyheter och tips från verkliga insatser samt stimulera den lokala utbildnings- och övningsverksamheten. 90-sekunder utkommer fyra gånger per år. Varje program är ca 30 minuter långt och tar normalt upp tre, fyra olika teman. Från nr 1-2004 finns 90-sekunder även att beställa som DVD. 90 sekunder"Lärorik information på video"© Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2015
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan