Till innehåll på sidan

Arbetssätt

Här finns leveranser inom ramverket som beskriver hur konkret arbete bör gå till, exempelvis i form av strukturer och processer för specifika situationer.. Det kan exempelvis vara förslag på konkreta aktiviteter som beskriver hur en samhällsstörning kan hanteras.

Denna sida kommer utvecklas och fyllas på med fler leveranser under projektets gång. I nuläget finns både utkast på nya leveranser här men också arbetssätt som fortsatt gäller som inte börjat vidareutvecklas ännu, till exempel Kriskommunikation och Inriktning- och samordningsfunktion (samt ISK och ISF-stöd). För att se helheten läs gärna vår guide till ramverket.

Vidareutveckling pågår

Arbetet med att vidareutveckla Gemensamma grunder har kommit halvvägs. Vår inriktning är att vara inkluderande och släppa produkter löpande. Under perioden den 14 juni till 22 september 2023 öppnade vi upp för alla er användare att tycka till om utkasten på de första leveranserna. Nu arbetar vi intensivt för att ta om hand alla kloka inspel vi fått. Stort tack till er som bidragit.

Det innebär att de produkter som ligger på sidorna som har en orange ruta i inledningen är utkast och kommer uppdateras i mitten av december 2023. Har du frågor kring status på någon av produkterna eller hur du kan använda innehållet just nu? Hör av dig till oss via samverkanledning@msb.se så hjälper vi dig.

Läs mer om vidareutvecklingen av gemensamma grunder

Produkt: Aktörsgemensamma arbetssätt

PM: Aktörsgemensam samverkan (pdf)

Gemensamma grunder kan vara ett stöd för aktörerna att bli bättre på att åstadkomma inriktning och samordning i olika former av samverkan.

I detta PM vidgas synsättet genom att beskriva och ta fram stöd för hur inriktning och samordning kan åstadkommas genom olika former av samverkan.

  • Ordinarie samverkan
    • samverkan som skapar inriktning och samordning främst genom informationsdelning,
  • Stärkt samverkan
    • samverkan som skapar inriktning och samordning främst genom informationsdelning och ett aktörsgemensamt mål,
    • samverkan som skapar inriktning och samordning genom informationsdelning, ett aktörsgemensamt mål och aktörsgemensam planering och koordinering.

I det fortsatta utvecklingsarbetet av aktörsgemensamma arbetsformer kommer det att tas fram arbetssätt, rutiner, mallar och checklistor. Det är också då som inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) som metod kommer att beskrivas och förtydligas. ISF ses som en metod som aktörerna kan använda sig av i de former av samverkan som beskrivits, men som förmodligen lämpar sig bäst i stärkt samverkan.

Senast granskad: 25 september 2023

Till toppen av sidan