Till innehåll på sidan

Övningsvägledning : metodhäfte – simuleringsövning med motspel

Övningsvägledning : metodhäfte – simuleringsövning med motspel

Detaljer

Övningsvägledning : metodhäfte – simuleringsövning med motspel
Publikationsnummer
MSB604
ISBN-nummer
978-91-7383-718-7
Utgivningsår
2017
Omfång (sidor)
59 s. : ill.
Pris
0 kronor
Syftet med vägledningen (Grundbok och metodhäften) är att: • vara en inspirationskälla och ett stöd för dem som ska besluta om en krishanterings- eller krisberedskapsövning och ge beställarkompetens. • vara en inspirationskälla och ett stöd för dem som ska planera en krishanteringseller krisberedskapsövning. • vara normgivande avseende nomenklatur och metodik vad gäller krishanteringsövningar. • fungera som checklista och stöd för planerings- genomförande- och utvärderingsfaserna. Syftet med detta metodhäfte är att utgöra ett stöd för dem som ska delta i planeringsarbetet inför en simuleringsövning med motspel.

Vidareutveckling pågår

Vi håller på att utveckla och revidera innehållet i publikationen bland annat med anledning av strukturreformen för civil beredskap som trädde i kraft i oktober 2022. Vi räknar med att lansera uppdaterade publikationer löpande under året. De befintliga går fortfarande bra att använda.

0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2023

Till toppen av sidan