Till innehåll på sidan

Klimatanpassning i Sverige : en översikt

Klimatanpassning i Sverige : en översikt

Detaljer

Klimatanpassning i Sverige : en översikt
Publikationsnummer
MSB214
ISBN-nummer
978-91-7383-107-9
Utgivningsår
2010
Omfång (sidor)
66 s. : ill.
Pris
0 kronor
Inom den Nationella plattformen för arbete med naturolyckor har frågor om klimatanpassning diskuterats. Det har konstaterats inom myndighetsnätverket att det finns behov av att sammanställa myndigheternas uppdrag avseende klimatanpassning, med syfte att bedöma områden för förstärkt samordning, en uppfattning som tillstyrkts av generaldirektörsmötet i november 2009. Denna utredning har drivits av en arbetsgrupp från Nationella plattformen för arbete mot naturolyckor, bestående av Bengt Rydell, Statens geotekniska institut (SGI), som projektledare, Cecilia Alfredsson, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Erika Lind, Livsmedelsverket (SLV) och Carin Nilsson, Sveriges Meterologiska och Hydrologiska Institut (SMHI).
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 9 maj 2019

Till toppen av sidan