Till innehåll på sidan

Ambulans i svår olycka under utryckning - Filmade utryckningar för ökad trafiksäkerhet - Tunnelbrand i Slovenien - Tunnel fire in Slovenia - Digitalt bokningssystem i Bergslagen - Säkerhetskontroll på bensinstation

Detaljer

Publikationsnummer
MSB265
ISBN-nummer
Utgivningsår
2011
Omfång (sidor)
1 DVD (ca 79 min.)
Pris
0 kronor

90 sekunder 2011-1


Ambulans i svår olycka under utryckning (6:59 min)

Hösten 2009 inträffade en olycka som skulle komma att förändra livet på ambulansstationen i Umeå. Ett litet misstag i en korsning höll på att kosta ambulanssjuksköterskans liv. I inslaget träffar vi både ambulansföraren och sjuksköterskan som öppenhjärtligt berättar om erfarenheterna från olyckan och hur den har påverkat deras arbete.


Medverkande:
Jakob Berglund, Sjuksköterska Umeå ambulans
Hans Forsberg, Räddningsledare
Andreas Olofsson, Sjukvårdsledare
Folke Renström, Sjuksköterska Umeå ambulansFilmade utryckningar för ökad trafiksäkerhet (4:08 min)
Sedan den svåra ambulansolyckan 2009 har ambulansen i Umeå satsat på säkerhet under utryckning. Som en del i EU-projektet Nordic Safety and Security (NSS) har man filmat utryckningarna och analyserat körtaktik, hastighet och färdväg under utryckning. Många av ambulansförarna känner att de tar mindre risker och kör bättre tack vare utvärderingarna.

Medverkande:
Lars von Ahn, Sjuksköterska / Körinstruktör, Umeå ambulans
Pontus Albertsson, Forskare vid Akut och katastrofmedicinskt centrum i Umeå
Christer Bergenholtz, Sjuksköterska Umeå ambulans
Folke Renström, Sjuksköterska Umeå ambulans
Tunnelbrand i Slovenien (svenska/engelska)(16:47 min)Den slovenska räddningstjänsten har utarbetat ett koncept för släckning av tunnelbränder som som innebär att en liten styrka heltidsbrandmän placerats nära tunneln för insats inom 15 minuter efter brands början. Vintern 2010 inträffade en brand i den 3 km långa Trojanetunneln utanför Ljubljana, som med andra rutiner kunde ha krävt många människoliv. Nu kunde branden släckas och tunneln öppnas igen efter bara ett par dagar.


Medverkande:
Jani Natek, DARS Traffic Control Centre
Rago Zupan, DARS Traffic Control Centre
Milan Peterc, Professional firefighter, Domzale fire station
Rok Stiplovsek, Professional firefighter, Celje fire station
Milan Dubravac, Head of the Slovenian Fire Academy
Victor Svetlin, Professional firefighter, Domzale fire station
Zdenko Gorenzek, Professional firefighter, Celje fire station


Digitalt bokningssystem i Bergslagen (5:54 min)Bergslagens räddningstjänstförbund har utvecklat ett digitalt system för bokning av stationernas resurser. Systemet innebär att alla brandmän, både via tryckskärmar i fikarummen, via dator och snart smart-phone, alltid på ett ögonblick kan se vilka bilar, personal och andra resurser som är lediga. Bokningar och skiftbyten kan nu göras på några sekunder.
Medverkande:
Larz Eidwall, Insatsledare

Säkerhetskontroll på bensinstation (40:20 min)Det är kommunens ansvar att vid tillsyn och avsyning enligt LBE kontrollera att den som driver en bensinstation gör det på ett betryggande sätt. Erik Egardt på MSB:s enhet för brandskydd och brandfarlig vara utför i det här instruktiva inslaget en teknisk kontroll på en typisk automatstation och berättar både hur kontrollen görs på ett säkert sätt, och vad man bör vara uppmärksam på vid inspektion av t ex pumpar, avluftningsutrustning och tillfartsvägar.
Medverkande:
Erik Egardt, MSB
Eftertexter


Ansvarig utgivare:Tore ErikssonVerksamhetsansvarig:Jan-Anders HolmlundProducent:Björn UlfssonFoto:

Björn Ulfsson
Andreas Olofsson
Leif Seger
TV4 VästerbottenRegi och redigering:

Björn Ulfsson
Terri Casella
Andreas Olofsson
Leif Seger


Animeringar:

Mikael Karlsson
www.pfi3.comLjudbearbetning:
Lars Berg
Bacill produktionBerättarröster:
Karin Wiklund
Lars Berg90-sekunder är en utbildnings- och informationsvideo från Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap. Syftet med videoserien är att förmedla kunskaper,
erfarenheter, nyheter och tips från verkliga insatser samt stimulera den lokala
utbildnings- och övningsverksamheten. 90-sekunder utkommer fyra gånger per år.
Varje program är ca 30 minuter långt och tar normalt upp tre, fyra olika teman.
Från nr 1-2004 finns 90-sekunder även att beställa som DVD.
90 sekunder
"Lärorik information på video"
© Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2011

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan