För några år sedan gav MSB ut vägledningen ”Gemensamma grunder för samverkan och ledning”. Den mottogs väl, men snabbt kom frågor, om varför inte kriskommunikation ingick som en del i innehållet. Den ...