Till innehåll på sidan

Brand i elektronikskrot - Lagerbrand med keminsats - Akutbilen i Åsele - Fire in electrical components - Warehouse fire with HazMat operation - Emergency vehicle in Åsele

Detaljer

Publikationsnummer
MSB764
ISBN-nummer
Utgivningsår
2014
Omfång (sidor)
1 DVD (ca 25 min)
Pris
0 kronor

90 sekunder 2014-3


Brand i elektronikskrot - Fire in electrical components
(8:15 min)


En brand i en återvinningsanläggning för elektronikskrot blev en svår utmaning för brandmännen
i Esbo, strax utanför Helsingfors. Brinnande isoleringsplast och annat syntetmaterial
i elektronikskrotet reagerade varken på vatten eller skum. Dessutom producerade
branden giftiga gaser som hotade att blåsa in över ett bostadsområde.

Medverkande:
Jaakko Väätäinen, Brandförman, Västra Nylands Räddningsverk
Mika Mäkelä, Räddningsledare, Västra Nylands RäddningsverkLagerbrand med keminsats -
Warehouse fire with HazMat operation (9:45 min)


Branden i DHLs huvudlager i Ljungby skulle visa sig omöjlig att släcka. Just den helgen förvarades
3500 pallar med möbler i kurirpostföretagets lokaler, och branden spred sig snart
till ett charkuteri. På taket till den svårt brandhärjade byggnaden förvarades ammoniak,
och kemenheten i Perstorp fick kallas in.
Medverkande: Christer Holmström, Brandinspektör räddningstjänsten Ljungby
Marcus Nilsson, Styrkeledare räddningstjänsten Perstorp


Akutbilen i Åsele -
Emergency vehicle in Åsele (7:05 min)

Sedan februari 2012 har man i Åsele haft ett projekt där man bytt ut ambulansen mot en
Akutbil. Akutbilen bemannas av en deltidsbrandman och en ambulanssjuksköterska. Båda
har jour och en anspänningstid på 5 minuter och de åker ut med Akutbilen som ett team.


Medverkande:Susanne Olofsson, Projektledare/AmbulanssjuksköterskaJonas Hahlin, Brandinspektör, ÅseleAndré Andersson, Deltidsbrandman, Åsele
EftertexterAnsvarig
utgivare:


Fredrik Lorentzon

Verksamhetsansvarig:


Jan-Anders Holmlund
Foto:


Leif SegerAndreas Olofsson


Regi och
redigering:

Andreas Olofsson
Leif Seger


90-sekunder är en utbildnings- och informationsvideo från Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap. Syftet med videoserien är att förmedla kunskaper,
erfarenheter, nyheter och tips från verkliga insatser samt stimulera den lokala
utbildnings- och övningsverksamheten. 90-sekunder utkommer fyra gånger per år.
Varje program är ca 30 minuter långt och tar normalt upp tre, fyra olika teman.
Från nr 1-2004 finns 90-sekunder även att beställa som DVD.
90 sekunder"Lärorik information på video"© Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap 2014

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan