Till innehåll på sidan

Aktörsgemensam CBRNE-strategi

Aktörsgemensam CBRNE-strategi

Detaljer

Aktörsgemensam CBRNE-strategi
Publikationsnummer
MSB1114
ISBN-nummer
978-91-7383-758-3
Utgivningsår
2017
Omfång (sidor)
68 s. : ill.
Pris
0 kronor
Det du håller i din hand är den andra versionen av den aktörsgemensamma CBRNE-strategin. Den riktar sig till alla svenska aktörer som är verksamma inom, eller som är berörda av, området CBRNE. Texterna är generellt uppdaterade och processer för att identifiera och prioritera CBRNE-områden har lagts till. Området CBRNE, eller farliga ämnen som det också benämns, omfattar flera olika verksamheter, ställer krav på många olika kompetenser och berör alla nivåer i samhället. För att det samlade arbetet inom området ska bli effektivt krävs därför en omfattande samverkan. Strategin skapar en grund för samverkan inom området och anger en gemensam kurs för vårt arbete. Målen och delmålen som togs fram 2012-2013 är oförändrade och är framtagna med utgångspunkt från ett antal grundläggande principer. Dessa återfinns i bilaga 6.
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan