Till innehåll på sidan

Sju radhus totalförstörda i Södertälje - Dieselutsläpp i Tomelilla - Personsanering Liten Kemolycka - Räddningsövning från vindkraftverk till havs

Detaljer

Publikationsnummer
MSB270
ISBN-nummer
Utgivningsår
2011
Omfång (sidor)
1 DVD (ca 30 min.)
Pris
0 kronor

90 sekunder 2011-2


Sju radhus totalförstörda i Södertälje (7:10 min)

En hel radhuslänga totalförstördes i en brand i Södertälje och sju familjer blev hemlösa.
Södertörns Räddningstjänstförbund höjer nu kritiska röster mot hur byggnormerna är utformade
vad det gäller det inbyggda brandskyddet i flerfamiljsfastigheter.


Medverkande:
Anders Edstam, Vice brandchef Södertörns brandförsvarsförbund
Per Tillander, Insatsledare Södertörns brandförsvarförbund
Michael Strömgren, Brandingenjör, Boverket
Caroline Cronsioe, Brandingenjör, BoverketDieselutsläpp i Tomelilla (9:00 min)
När den första snön föll i Skåne i december 2010 så hade räddningstjänsten många trafikolyckor
att ta hand om. När en lastbil under natten körde i diket i ett vattenskyddsområde fick
ekipaget ligga kvar tills morgonen i väntan på bärgning. Under lyftförsöket sprack tanken och
cirka 400 liter diesel läckte ut i vattentäkten.

Medverkande:

Eva Ljungkvist, Brandingenjör Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund
Claes-Håkan Carlsson, MSB
Christina Jönsson, VA ingenjör Tomelilla
Mattias Gustafsson, Hydrogeolog SGU
Personsanering liten kemolycka(8:32 min)Umeå Brandförsvar har i samarbete med Landstinget och MSB utarbetat en gemensam rutin
för personsanering. Den nya rutinen innebär att man delvis frångår de normala rutiner som
gäller vid insatser med farliga ämnen. Detta betyder också att personsanering – i många
fall – kan utföras i vanligt larmställ så att skadade kan få rätt behandling fortare än med de
gamla rutinerna.


Medverkande:
Henrik Östlund, Brandingenjör
Anders Jonsson, Brandingenjör Umeå brandförsvar
Tommy Åberg, Kemansvarig Umeå ambulans
Noomi Jonsson, Beredskapssamordnare Landstinget västerbotten


Räddningsövning från vindkraftverk till havs (5:47 min)Allt fler vindkraftsparker planeras till havs, och nya vindkraftsverk byggs i snabb takt. Om
någon skadas under konstruktion eller underhåll av ett vindkraftverk krävs särskilda rutiner
och ett väl inövat samarbete mellan sjöfartsverket, kustbevakningen, räddningstjänst,
ambulans, polis, SOS-Alarm, sjöräddningssällskapet och vindkraftägaren. I farvattnet utanför
Söderhamn blev ett fyrtorn övningsområde för de speciella moment som behövs i denna typ
av insats. En viktig del i planeringen började några månader tidigare med en torrövning där
alla berörda myndigheter/organisationer medverkade. Erfarenheterna från torrövningen låg
som grund för samverkan under räddningsövningen.
Medverkande:
Anders Thyr, Övningsledare Sjöfartsverket
Stefan Sahlén, Insatsledare Räddningstjänsten
Jimmy Rosvall, Medicinskt ansvarig på olycksplatsen
Björn Lundmark, Befälhavare på 309 Kustbevakningen
Eftertexter


Ansvarig utgivare:Tore ErikssonVerksamhetsansvarig:Jan-Anders HolmlundProducent:Björn UlfssonFoto:

Björn Ulfsson
Andreas Olofsson
Leif Seger
Regi och redigering:

Björn Ulfsson
Andreas Olofsson
Leif Seger


Animeringar:

Andreas Olofsson
Ljudbearbetning:
Lars Berg
Bacill produktionBerättarröster:

Lars Berg90-sekunder är en utbildnings- och informationsvideo från Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap. Syftet med videoserien är att förmedla kunskaper,
erfarenheter, nyheter och tips från verkliga insatser samt stimulera den lokala
utbildnings- och övningsverksamheten. 90-sekunder utkommer fyra gånger per år.
Varje program är ca 30 minuter långt och tar normalt upp tre, fyra olika teman.
Från nr 1-2004 finns 90-sekunder även att beställa som DVD.
90 sekunder
"Lärorik information på video"
© Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2011
0

Varukorg Innehåller 0 publikationer


Till kassan

Senast granskad: 10 maj 2019

Till toppen av sidan