Till innehåll på sidan

Horisont Europa - Cybersäkerhet

Horisont Europa är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet pågår under perioden 2021-2027 och delas in i sex kuster varav det tredje som gäller civil säkerhet för samhället omfattar åtgärder inom cybersäkerhet. Totalbudget för programmet är 95,5 miljarder euro. År 2023-2024 finns 119 miljoner euro avsatt för åtgärder inom cybersäkerhet.

EU-kommissionens europeiska kompetenscentrum för cybersäkerhet (ECCC) ansvarar för förvaltning och utlysning av EU-medel för cybersäkerhetsforskning och arbetsprogram inom Horisont Europa. ECCC ska i samarbete med nätverket av nationella centra ansvara för utveckling och genomförande av de cybersäkerhetsutlysningar som kräver samfinansiering av medlemsstaterna. I Sveriges har MSB byggt upp ett nationellt samordningscenter för forskning och innovation inom cybersäkerhet (NCC-SE) som stöttar ECCC:s arbete.

Utlysningarna är öppna för företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentliga organisationer. Sökande behöver vara en juridisk person inom ett EU/EES-land eller annat associerat land.

Vinnova har huvudansvaret för samordningen av hela programmet Horisont Europa i Sverige.

NCC-SE:s roll är att främja cybersäkerhet inom programmet.

För mera information om programmet och planerade utlysningar 2024 se arbetsprogram.

Beskrivning av Horisont Europa (EU-kommissionen)Arbetsprogram Horisont Europa 2023-2024: Kluster 3

I samband med att utlysningarna öppnar publiceras mera information i EU-kommissionens utlysningsportal.

Mer information på Funding & tenders (europa.eu).

Hur du skriver en bra ansökan

Det är viktigt att du när en utlysning öppnar läser utlysningstexten noggrant. Du hittar information om utlysningar på EU-kommissionens Funding & tenders (europa.eu) portal som innehåller information om aktuella utlysningar för EU-finansieringsprogram. För ansökan behöver du skaffa ett konto.

Om du överväger att söka är det rekommenderat att delta på EU-kommissionens och NCC-SEs informationsträffar, se respektive hemsida för mer information. Förutom information om innehåll och krav i en utlysning erbjuder träffarna ofta möjlighet att få kontakt med relevanta nätverk samt hitta projektparter från andra länder. Tänk på att vissa av utlysningarna kräver samarbete mellan aktörer. EU har även en egen söktjänst som gör det möjligt att identifiera potentiella partners.

EU:s söktjänst Partner Search

När du skriver din ansökan kan du ta hjälp av EU-kommissionens onlinemanual. Ansökan lämnas in av den projektpart i konsortiet som är projektkoordinator.

Online Manual - Funding Tenders Opportunities

Kontakta gärna även NCC-SE om ni har frågor eller behöver stöd vid ansökan. För mera information delta även gärna på nationella informationsträffar anordnade av NCC-SE.

Senast granskad: 15 februari 2024

Till toppen av sidan