Till innehåll på sidan

Aktuella EU-utlysningar

Här hittar du ett urval av aktuella utlysningar inom EU-finansieringsprogrammen DIGITAL och Horisont Europa som omfattar cybersäkerhet. Informationen nedan ger en överblick av innehållet i utlysningarna. Utlysningstexten för respektive utlysning finns på EU:s portal och anger den information som gäller för varje utlysning.

Presentation om nya EU-utlysningar från informationsträffen 18 juni 2024

Skrivarträff 27 augusti

Har du frågor om hur en bra ansökan ska skrivas eller hur ansökningsprocessen går till? Anmäl dig till vår digitala skrivarträff. 

EU-utlysningar

 • HORIZON-CL3-2024-CS-01-02: Post-quantum cryptography transition

  Utlysningen syftar till att anpassa Europa till framtidens behov av kryptering. Traditionella krypteringsmetoder kommer att vara sårbara för kraftfulla kvantdatorer och därför behövs en övergång till nya och mera kvantresistenta algoritmer.

  Utlysningen förväntas bidra till förbättring av befintliga metoder inom post-kvantkryptering och att skapa användarvänliga verktyg för storskalig implementering samt underlätta övergången till nya krypteringsmetoder samtidigt som säkerheten upprätthålls. Finansierade projekt förväntas bidra till en bred användning av post-kvantkryptering inom EU.

  För mera information och villkor se publicerad utlysningstext.

  Vem kan söka?

  Utlysningen riktar sig till universitet, högskolor, forskningsinstitut, offentliga organisationer och företag. Samarbete med andra aktörer i så kallade konsortier är önskvärt.

  Hur går det till?

  I EU:s utlysningsportal kan du läsa om den utlysning du planerar att söka till liksom skriva och skicka in din ansökan. Ta gärna hjälp av EU:s online manual i arbetet och läs utlysningstexten noggrant.

  • Utlysningen öppnar: 27 juni 2024
  • Utlysningen stänger: 20 november 2024
  • Information om resultat: tidigast april 2025
  • Avtal: tidigast juli 2024

  Totalbudget för utlysningen: EUR 23,4 miljoner

  Rekommenderat bidrag per projekt: EUR 4-6 miljoner

  Typ av bidrag: Research and Innovation Actions  TRL 2-6, — Upp till 100 % finansieringsgrad

  Kontakta gärna NCC-SE:s EU-rådgivare för tips och råd vid ansökan. Du når oss via e-postadress: ncc-se@msb.se.

  Om utlysningen på EU:s utlysningsportal

  Läs mer i arbetsprogrammet – Horizon Europe Cluster 3 på EU:s webbplats

  EU:s online manual

  EU:s utlysningsportal Funding & Tenders

 • HORIZON-CL3-2024-CS-01-01 Approaches and tools for security in software and hardware development and assessment

  Utlysningen syftar till att möta det behovet av förbättrad säkerhet både inom hård- och mjukvaruutveckling. Säkerhetsåtgärder behöver integreras genom hela utvecklingsprocessen för att minska sårbarheter och säkerställa robust systemdesign.

  Utlysningen förväntas bidra till förbättrad tillgång till säkra testmiljöer, automatiserad sårbarhetsanalys och utveckling av pålitlig hård- och mjukvara. Dessutom finns det förväntningar att finansierade projekt bidrar till användandet av AI för exempelvis prediktiv säkerhet, avancerad anomaliavkänning. Finansierade projekt förväntas förhålla sig till regelverket efterlevnad och utforska potentiella hinder för genomförandet.

  För mera information och villkor se publicerad utlysningstext.

  Vem kan söka?

  Utlysningen riktar sig till universitet, högskolor, forskningsinstitut, offentliga organisationer och företag. Samarbete med andra aktörer i så kallade konsortier är önskvärt.

  Hur går det till?

  I EU:s utlysningsportal kan du läsa om den utlysning du planerar att söka till liksom skriva och skicka in din ansökan. Ta gärna hjälp av EU:s online manual i arbetet och läs utlysningstexten noggrant.

  • Utlysningen öppnar: 27 juni 2024
  • Utlysningen stänger: 20 november 2024
  • Information om resultat: tidigast april 2025
  • Avtal: tidigast juli 2025

  Totalbudget för utlysningen: EUR 37 miljoner
  Rekommenderat bidrag per projekt: EUR 4-6 miljoner
  Typ av bidrag: Innovation Action ~TRL 6-8 — 70-100 % finansieringsgrad

  Kontakta gärna NCC-SE:s EU-rådgivare för tips och råd vid ansökan.
  Du når oss via ncc-se@msb.se.

  Om utlysningen på EU:s utlysningsportal Läs mera i arbetsprogrammet – Horizon Europe Cluster 3EU:s online manualEU:s utlysningsportal Funding & Tenders

 • DIGITAL-ECCC-2024-DEPLOY-CYBER-07-CYBERSEC-02 Support for Implementation of EU Legislation on Cybersecurity and National Cybersecurity Strategies

  Utlysningen fokuserar brett på kapacitetsuppbyggnad och samarbete inom cybersäkerhet på teknisk, operativ och strategisk nivå, med utgångspunkt i befintlig och föreslagen EU-lagstiftning om cybersäkerhet. Finansierade projekt förväntas bidra till att stärka förtroendet mellan medlemsstater, stöd till tillsynsmyndigheter samt bättre stöd för incidenthantering och ökad rapportering av cyberattacker. Möjliga resultat från finansierade projekt är förbättrad säkerhet för nätverk och informationssystem och ökad samstämmighet i medlemsstaternas vid införande av NIS2-direktivet liksom stöd för cybersäkerhetscertifiering i linje med EU:s cybersäkerhetsakt.

  För mera information och villkor se publicerad utlysningstext.

  Vem kan söka?

  Utlysningen riktar sig främst till relevanta intressenter som berörs av kommande EU-lagstiftning. Det kan tex vara leverantörer av digitala tjänster, aktörer som spelar en roll i genomförandet eller andra aktörer inom tillämpningsområdet för kommande EU-lagstiftning.

  Hur går det till?

  I EU:s utlysningsportal kan du läsa om den utlysning du planerar att söka till liksom skriva och skicka in din ansökan. Ta gärna hjälp av EU:s online manual i arbetet och läs utlysningstexten noggrant när den publiceras.

  • Utlysningen öppnar: 4 juli 2024
  • Utlysningen stänger: 21 januari 2025

  Totalbudget för utlysningen: EUR 20 miljoner

  Typ av bidrag: Simple Grant, 50 % finansieringsgrad

  Kontakta gärna NCC-SE:s EU-rådgivare för tips och råd vid ansökan.
  Du når oss via ncc-se@msb.se.

  Om utlysningen på EU:s utlysningsportal

  Läs mera i arbetsprogrammet – DIGITAL Amended Cybersecurity Work Programme EU:s online manualEU:s utlysningsportal Funding & Tenders

 • DIGITAL-ECCC-2024-DEPLOY-CYBER-07-KEYTECH Development and Deployment of Advanced Key Technologies

  Utlysningen syftar till att förbättra cybersäkerheten i EU genom att dra nytta av ny teknologi så som artificiell intelligens, blockchain och analys av stora datamängder. Finansierade aktiviteter förväntas fokusera på implementering av nya verktyg för att upptäcka hot, hantera incidenter och hantera sårbarheter. Förväntade resultat inkluderar förbättrad resiliens, förstärkt förmåga att upptäcka och svara på hot, samt proaktiv sårbarhetshantering. Leveranser förväntas utgöra teknologier för automatisk hotdetektering, nätverksövervakning, dataskydd och hantering av incidenter. Dessutom förväntas projekten underlätta datadelning och efterlevnad av regelverk.

  Vem kan söka?

  Utlysningen riktar sig specifikt till små och medelstora företag som gärna i samverkan med andra aktörer vill utveckla system, verktyg eller tjänster genom att dra nytta av nya teknologier för att förbättra cybersäkerhet i verksamheter.

  Hur går det till?

  I EU:s utlysningsportal kan du läsa om den utlysning du planerar att söka till liksom skriva och skicka in din ansökan. Ta gärna hjälp av EU:s online manual i arbetet och läs utlysningstexten noggrant när den publiceras.

  • Utlysningen öppnar: 4 juli 2024
  • Utlysningen stänger: 21 januari 2025

  Totalbudget för utlysningen: EUR 35 miljoner

  Typ av bidrag: SME support action grant, 50-75 % finansieringsgrad

  Kontakta gärna NCC-SE:s EU-rådgivare för tips och råd vid ansökan.

  Du når oss via ncc-se@msb.se.

  Om utlysningen på EU:s utlysningsportal

  Läs mera i arbetsprogrammet – DIGITAL Amended Cybersecurity Work Programme EU:s online manualEU:s utlysningsportal Funding & Tenders

 • DIGITAL-ECCC-2024-DEPLOY-CYBER-07-LARGEOPER Preparedness Support and Mutual Assistance, Targeting Larger Industrial Operations and Installations

  Komplement till andra insatser för att öka skyddsnivån och motståndskraften mot cyberhot, särskilt för stora industriella installationer och infrastrukturer, genom att hjälpa medlemsstaterna i deras ansträngningar att förbättra beredskapen för cyberhot och incidenter. Detta görs genom att tillhandahålla kunskap och expertis samt skapa plattformar som fungerar som referenspunkt och tillhandahåller tjänster som tex penetrationstester och hotbedömningar för leverantörer av väsentliga tjänster och kritiska infrastrukturer, såväl som andra aktörer. Utlysningen tillhandahåller medel för finansiellt stöd till tredje part. Stödet riktar sig till relevanta aktörer som har kapacitet att anordna en utlysning för aktörer som vill bidra till ökad riskhantering, stärkt skydd mot sårbarhet samt ökad motståndskraft.

  Vem kan söka?

  Aktörer i industrin, nationella cybersäkerhetsmyndigheter, nationella kompetenscenter, Nationella koordineringscenter (enligt definition i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/887 ), privata aktörer och andra relevanta intressenter som har kapacitet att hantera samtliga aspekter för att hålla utlysningar.

  Hur går det till?

  I EU:s utlysningsportal kan du läsa om den utlysning du planerar att söka till liksom skriva och skicka in din ansökan. Ta gärna hjälp av EU:s online manual i arbetet och läs utlysningstexten noggrant när den publiceras.

  • Utlysningen öppnar: 4 juli 2024
  • Utlysningen stänger 21 januari 2025
  • Information om resultat: Tidigast april 2025
  • Avtal tidigast: Oktober 2025

  Totalbudget för utlysningen: 35 M EUR

  Typ av bidrag: Grants for Financial Support

  Kontakta gärna NCC-SE:s EU-rådgivare för tips och råd vid ansökan.
  Du når oss via ncc-se@msb.se.

  Om utlysningen på EU:s utlysningsportal

  Läs mera i arbetsprogrammet – DIGITAL Amended Cybersecurity Work Programme

  EU:s online manual

  EU:s utlysningsportal Funding & Tenders

Kontakta NCC-SE

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta NCC-SE:s rådgivare för EU-utlysningar

Senast granskad: 18 juni 2024

Till toppen av sidan