Till innehåll på sidan

Frågor och svar om utlysningarna

Här har vi samlat svar på de vanligaste allmänna frågorna om utlysningarna.

Frågor och svar om EU-program och utlysningar inom cybersäkerhet

 • Vilka EU-program kan jag söka finansiering från?

  EU har flera program och fonder som berör cybersäkerhet. Från programmen går det att söka finansiering för att genomföra projekt och aktiviteter.

  Du kan söka finansiering från:

  Horisont Europa– EU:s ramprogram för forskning och innovation

  Programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL) – EU:s program för att ta resultat från forskning till marknaden i syfte att bygga digital kapacitet och infrastruktur inom EU

  NCC-SE har ett särskilt ansvar för att ge vägledning och rådgivning kring Horisont Europa och DIGITAL.

  Exempel på andra programsatsningar du kan söka finansiering från:

  Internal Security Found (ISF)European Regional Development Fund (ERDF) European Defence Fund European Defence Industrial Development Programme (EDIDP) Preparatory Action on DefenceAction on Defence research (PADR)

 • Vad kan jag söka finansiering för?

  Inriktning och planerade aktiviteter inom Horisont Europa och Programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL) anges i respektive arbetsprogram.

  Arbetsprogrammen tar upp olika ämnesområden som ger riktning för de utlysningar som öppnar inom programmen, och som det går att söka finansiering i. Du behöver alltid läsa arbetsprogrammen och aktuell utlysningstext för att ta reda på om ditt projekt passar utlysningarnas ämnesområde.

  Du kan söka finansiering för:

  • Projekt som svarar mot utlysningens målsättning
  • Stödberättigade kostnader som uppstår ur aktiviteter inom projektet
  • Personalkostnader, underleverantörer, inköp, indirekta kostnader

  När en utlysning öppnar så publiceras utlysningstexten i EU:s ansökningsportal. I utlysningstexten framgår syfte och mål, samt vilka kostnader du kan söka finansiering för inom respektive utlysning.

  Läs mer i EU:s ansökningsportal

 • Vem kan söka finansiering?

  Inom Horisont Europa och Programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL) ser det ofta ut enligt nedan. Utlysningarna är öppna för:

  • Företag
  • Universitet och högskolor
  • Forskningsinstitut
  • Offentliga organisationer

  Som sökande behöver du:

  • Vara en juridisk person inom ett EU eller annat associerat land
  • Uppfylla efterfrågad TRL-nivå (Technology Readiness Level)
  • Ibland även uppfylla vissa säkerhetskriterier eller vara en viss typ av aktör

  Riktar sig till dig som:

  • Vill bidra till arbetet med att stärka effekten av forskning och innovation (Horisont Europa)
  • Vill bidra till att bygga upp digital europisk infrastruktur (DIGITAL)
  • Vill ta dig an våra stora globala samhällsutmaningar
  • Har kompetens och resurser som kan utnyttjas i projektet
  • Kan skaffa dig tillgång till nödvändiga europeiska nätverk
  • Har en finansiell stabilitet och möjlighet att finansiera de kostnader som inte täcks av EU-bidrag
 • Hur mycket finansiering kan jag söka?

  Hur mycket finansiering som går att söka skiljer sig mellan olika utlysningar. Hur mycket finansiering du kan beviljas påverkas av totalbudgeten för utlysningen och förväntat bidrag per projekt.

  Du behöver också vara medveten om finansieringsformen för utlysningen du söker till. Finansieringsformen anger maximal kostnadstäckning som går att söka och är beroende på typ av aktör och lösningens tekniska mognadsgrad.

  Exempel

  Utlysningen ”HORIZON-CL3-2023-CS-01-02: Privacy-preserving and identity management technologies” var öppen Q2-Q3 2023.
  Den totala budgeten var 15,7 miljoner euro och förväntat bidrag per projekt var 2-4 miljoner euro.

  Finansieringsformen var ”Innovation action” vilket innebar en kostnadstäckning på upp till 70 % för företag och upp till 100 % för icke vinstdrivande organisationer så som högskolor och universitet, med TRL-nivå runt 6-8.

  När en utlysning öppnar så publiceras utlysningstexten i EU:s ansökningsportal. I utlysningstexten framgår det totalbudget och förväntat bidrag per projekt.

  EU:s portal för ansökningar

 • Hur går ansökningsprocessen till?

  Att söka finansiering i en EU-utlysning ser lite olika ut, beroende på vilket program du söker till.

  Bilden nedan visar de generella stegen:

 • Vad innebär krav på samarbete i konsortier?

  I vissa utlysningar finns möjlighet till, eller krav på att samarbeta med andra aktörer i så kallade konsortier. Det innebär att ni skriver en gemensam ansökan om finansiering för ert projekt, där en aktör är projektkoordinator med ansvar för dialog och samordning med kommissionen och övriga deltagande parter.
  Inom främst Horisont Europa men även till viss del inom digitalt Europa (DIGITAL) finns krav på samarbete i så kallade konsortier. Dessa ska då ofta inkludera minst tre av varandra oberoende juridiska personer etablerade i olika länder enligt följande:

  • Minst en oberoende juridisk person som är etablerad i en medlemsstat och:
  • Minst två andra oberoende juridisk personer, var och en etablerad i olika medlemsstater eller associerade länder

  När en utlysning öppnar så publiceras utlysningstexten i EU:s ansökningsportal. I utlysningstexten framgår eventuella krav på att bilda konsortier.

  EU:s ansökningsportal

 • Hur kan jag hitta samarbetspartners?

  Cybernoden är ett nätverk som samlar svenska aktörer inom cybersäkerhet. Leta efter möjliga nationella samarbetspartners bland Cybernodens medlemmar.

  Cybernodens medlemmarI EU:s ansökningsportal finns alla utlysningar. På respektive utlysningssida finns en lista över möjliga samarbetspartners.

  EU:s portal för ansökningar I de europeiska digitala innovationshubbarna (EDIH) finns den samlande nationella expertisen inom respektive område och som verkar för att möjliggöra digital transformation för företag och offentlig sektor för att de ska bli mer konkurrenskraftiga på en gemensam europeisk marknad. Där finns möjligheter till nätverkande och är en nationell arena för respektive land.

  Mer information på Tillväxtverkets hemsida

 • Var finns mer information?

  För att läsa mer om EU:s utlysningar för forskning och innovation inom cybersäkerhet kan du titta i arbetsprogrammen för:Horisont EuropaDigitalt Europa

  När en utlysning öppnar så publiceras mer information på:EU:s portal för ansökningar

 • Vilka utlysningar går att söka till just nu?

  NCC-SE samordnar utlysningar inom cybersäkerhet från två EU-program: Horisont Europa och Programmet för ett digitalt Europa (DIGITAL).
  När en utlysning öppnar informerar vi om det på NCC-SE:s hemsida under fliken aktuella utlysningar.

  Till aktuella utlysningarPå hemsidan kan du också läsa mer om cybersäkerhet inom programmen Horisont Europa och DIGITAL.

  Horisont EuropaDIGITAL

 • Hur går ansökningen till?

  Att söka finansiering i en EU-utlysning ser lite olika ut, beroende på vilket program du söker till. På NCC-SE:s hemsida kan du se en illustration över de övergripande stegen i utlysningsprocessen.

  När en utlysning öppnar publicerar NCC-SE information om utlysningen, inklusive viktiga datum. Du kan alltid kontakta NCC-SE via ncc-se@msb.se för att få råd och vägledning.

 • Vart finns mer information?

  När en utlysning öppnar informerar vi om det på NCC-SE:s hemsida under fliken aktuella utlysningar. Aktuella utlysningstexter finns publicerade i EU:s ansökningsportal.

  På NCC-SE:s hemsida kan du också läsa mer om cybersäkerhet inom programmen Horisont Europa och DIGITAL. Där finns länkar till och information om bland annat:

  • Programhemsidor för Horisont Europa och DIGITAL.
  • Aktuella arbetsprogram.
  • Projekt som finansieras av Horisont Europa eller DIGITAL..
  • Information som omfattar Horisont Europa på Vinnovas. hemsida.
  • Information som omfattar DIGITAL på DIGG:s hemsida.
  • EU:s söktjänst för att hitta samarbetspartners.
  • EU:s onlinemanual för att skriva ansökan.
  • Utbildningsmaterial och inbjudningar till informationsträffar och skrivarstugor.

  EU:s ansökningsportalAktuella utlysningarHorisont EuropaDIGITAL

Senast granskad: 15 februari 2024

Till toppen av sidan