Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 15 juni 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:24

Ytterligare 50 miljoner kronor till MSB:s insatser i Ukraina

Regeringen beslutade idag att MSB får ytterligare 50 miljoner kronor till civila insatser i Ukraina. MSB kommer använda medlen för att stärka Ukrainas arbete med att röja minor och annan ej detonerad ammunition.

MSB skickade minröjningsmaterial till Ukraina redan 2022 och beslutade tidigare i veckan om att förstärka den här delen av vår insatsverksamhet ytterligare genom att donera 250 minsökare till ett värde av 15 miljoner kronor. De 50 miljoner kronor som MSB nu tilldelas i sitt arbete med att stötta Ukraina kommer även dessa att gå till hanteringen av minor.

- Utifrån erfarenheter från andra krigsområden vet vi att det är stor risk för olyckor när civilbefolkningen och andra röjer upp efter de skador som kriget orsakat. Det kan till exempel handla om privatpersoner som röjer upp sitt hus eller sin åkermark. Behoven att ta hand om kvarliggande minor och ammunition som inte har detonerat är mycket stort. Därför har vi beslutat att dessa ytterligare medel från regeringen ska gå till arbetet med hanteringen av minor, säger Magdalena Tham Lindell som är enhetschef för den humanitära insatsverksamheten.

45 miljoner kronor av de tilldelade medlen får användas för internationella civila insatser till Ukraina och drabbade grannländer med anledning av Rysslands invasion. Medlen ska användas för att finansiera personal, transporter, inköp av materiel och annat stöd. 5 miljoner kronor får användas för myndighetens administrativa hantering av stödinsatser.

Publicerad: 15 juni 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:24

Senast granskad: 15 juni 2023

Till toppen av sidan