Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 14 juni 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:43

Sverige stödjer Ukraina med 250 minsökare efter dammexplosionen

Sveriges materiella stöd till Ukraina fortsätter. MSB skickar nu 250 minsökare som kan användas i arbetet med att röja minor som spolats iväg eller blandats med bråte i de drabbade områdena.

Den 6 juni sprängdes kraftverksdammen Nova Kachovka i Cherson i Ukraina. En av konsekvenserna till följd av den kollapsade dammen är att landminor och annan ej detonerad ammunition spridits över stora ytor, långt bortom stränder och översvämningsområden. Minorna utgör nu en stor explosionsrisk.

– MSB skickade minröjningsmaterial till Ukraina redan 2022. Vi har nu beslutat om att förstärka den här delen av vår insatsverksamhet ytterligare genom att donera 250 minsökare till ett värde av 15 miljoner kronor, säger Magdalena Tham Lindell som är enhetschef för den humanitära insatsverksamhet.

MSB arbetar löpande med att svara på förfrågningar om stöd från Ukraina och har redan tidigare under våren bidragit med material som skulle kunna användas i hanteringen av dammbrottet. MSB har bland annat förmedlat en donation av bromateriel och annat infrastrukturstöd, samt flera pumpar och stora mängder slang i en donation från Sveriges räddningstjänster.

MSB har beredskap att svara upp mot fler förfrågningar och ytterligare donationer av räddningstjänstmateriel och minröjningsmateriel från Sverige är planerade. Det är ukrainska myndigheter som beslutar hur och var inkommande stöd ska användas.

Fakta

Situationen i det krigsdrabbade Ukraina är fortsatt akut och kritiskt. Sedan krigets start har Sverige genom MSB gjort över 200 insatser. Exempelvis har vi bland annat över bistått med över:

  • 100 krisexperter
  • omfattande donationer av samhällskritisk materiel från MSB, svensk offentlig och privat sektor,
  • medicinska evakueringar av skadade och sjuka för vård i Sverige och
  • över 3 500 nödboenden för över 17 500 personer som har mist sitt hem eller tvingats fly.
Publicerad: 14 juni 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:43

Senast granskad: 14 juni 2023

Till toppen av sidan