Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 27 juni 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:06

Nya riktlinjer för säkrare bevakning av skogsbränder

Större skogsbränder uppstår ofta när släckta bränder blossar upp igen. Nu finns riktlinjer för bevakning efter avslutad räddningsinsats, som kan minska risken för återtändning.

Riktlinjerna är fria för alla att använda och fungerar i hela Sverige. De har utarbetats av en arbetsgrupp med representanter från Skogforsk, MSB, flera räddningstjänster, maskinringarna, Brandskyddsföreningen, försäkringsbranschen samt representanter för skogsbruket.

- Det handlar om enkla, konkreta råd och instruktioner till markägare om vad som ska göras vid en bevakning, för vilken de är ansvariga enligt lag. Vi har också skapat en checklista, som räddningsledaren kan luta sig emot när markägare ska informeras om vad som krävs av dem vid bevakning, säger Rolf Björheden, seniorforskare på Skogforsk, som koordinerat arbetsgruppen.

Enligt en offentlig utredning orsakades cirka 70 procent av den totala brandarealen 2018 av att mindre bränder, som bedömdes vara släckta, blossade upp igen.

- De gemensamma riktlinjerna är ett stöd för både räddningstjänst och markägare i den viktiga övergången till bevakning i markägarens regi. Om riktlinjerna får genomslag minskar risken för att skogsbränder sprids över stora arealer under loppet av flera dagar, som vid bränderna 2018, säger Jenny Sander, skogsbrandshandläggare på MSB.

Enligt Christer Björkman, verksamhetsstrateg vid Umeåregionens brandförsvar, finns redan fungerande rutiner hos flera större markägare och räddningstjänster. Men de ser olika ut och hos många mindre saknas det helt, konstaterar han.

- Därför är det bra att det nu finns fritt tillgängliga riktlinjer som flera olika parter har tagit fram gemensamt. Det stärker förutsättningarna för att vi får ett likriktat arbetssätt och en effektivare bevakning, säger Christer Björkman.

Enligt Rolf Björheden, Skogforsk, är det en stor fördel om kontakten mellan räddningstjänst och markägare upprättas så snart som möjligt, gärna redan när räddningstjänsten är på väg ut till brandområdet.

- Markägare behöver snabbt få information. Tidig kontakt ger dem den bästa möjligheten att förbereda och genomföra sin del i arbetet, främst att bevaka branden efter genomfört släckningsarbete, säger Rolf Björheden.

Fakta om riktlinjerna

Riktlinjerna baseras på tre dokument:

  • Bevakning efter skogsbrand — råd och information till markägare (information och tips om hur markägare kan agera vid bevakning efter avslutad räddningsinsats).
  • Avslutande av insats mot skogsbrand - räddningsledarens checklista (ger räddningsledaren stöd i överlämnandet av ansvar till markägaren efter avslutad räddningsinsats).
  • Dokumentation vid avslutande av räddningsinsats efter skogsbrand och information till berörda markägare (formulär där viktig information, kopplad till den enskilda händelsen, kan kommuniceras och dokumenteras).


Till riktlinjerna och mer information på Skogforsks webbplats

Publicerad: 27 juni 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:06

Senast granskad: 27 juni 2023

Till toppen av sidan