Till innehåll på sidan

Workshop för kommunal räddningstjänst

MSB bjuder in till workshop om arbetssätt, larmhantering och ledning vid hög belastning och längre tidsskala

Detaljer

Målgrupp

Personal från kommunala räddningstjänstorganisationer som tjänstgör som exempelvis larm- och ledningsoperatörer, larm- och ledningsbefäl, vakthavande befäl samt vakthavande räddningschef.

Workshopen riktar sig också till personal som arbetar med utveckling och utbildning kring organisation och arbetssätt i den övergripande ledningen.

MSB förbehåller sig rätten att göra urval beträffande deltagare utifrån tillgängliga platser.

Kostnad

MSB står för internat och konferenskostnader. Respektive organisation står för resa och arbetstid för de som deltar.

Inom ramen för ELS-projektet har ett arbetssätt för larmhantering i det tidiga skedet tagits fram. Arbetssättet ger vägledning kring hur roller och ledningsfunktioner kan användas under en rimlig arbetsbelastning, det vill säga i ett flöde av ärenden som inte utgör någon extrem belastning utan snarare något slags daglig drift. Karaktäristiskt för dessa roller är att de verkar med snävare perspektiv och från mycket kort till något ökande tidskala (se figur nedan). Parallellt med dessa roller verkar andra roller med bredare perspektiv och i längre tidsskala, exempelvis

Larmhanteringskoordinator, Insatsuppföljning och Beredskapshantering. Utöver dessa verkar dessutom driftchefen med sitt systemövervakande ansvar samt räddningsledningschefen som ansvarar för hela systemet, men dessa har ej hanterats i detalj i det framtagna arbetssättet.

I behovsanalysen och vid den genomförda workshopen kring larmhantering har det framkommit behov och önskemål om ytterligare arbetssätt kopplat till rollerna driftchef, beredskapshantering, insatsuppföljning och larmhanteringskoordinator. Det finns också ett stort behov av ett sådant arbetssätt inför den kommande MSB-utbildningen för Larm- och ledningsbefäl som startar hösten 2024.

Kontakt

Vid frågor kontakta Per Delhage, 073-047 72 40, per.delhage@msb.se.

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 26 april 2024
Ort: Rosersberg
Lokal: Tre rosor
Klockan: 10:00
Antal platser: 35
Platser kvar: 27
Längd: Två dagar
  • Öppna anmälan

    27 maj: Workshop för kommunal räddningstjänst

    Genom att du anmäler dig samtycker du till att MSB behandlar dina personuppgifter.

    Så här behandlar MSB personuppgifter

Senast granskad: 4 april 2024

Till toppen av sidan