Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SÄIFS 1999:4 föreskrifter och allmänna råd om avgifter för inspektionens verksamhet

Upphävd genom förordning SFS 2010:1075.

SÄIFS 1999:4 föreskrifter och allmänna råd om avgifter för inspektionens verksamhet

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2010-09-01

Författningsnummer

SÄIFS 1999:4

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Ersätter

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan