Till innehåll på sidan
Status: Upphävd

SÄIFS 1997:10 föreskrifter och allmänna råd om avgifter för inspektionens verksamhet

Detaljer

Status

Upphävd från och med 2000-01-01

Författningsnummer

SÄIFS 1997:10

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Brandfarliga och explosiva varor

Ersätter

Ersätts av

Senast granskad: 15 april 2019

Till toppen av sidan