Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 20 juni 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:58

WIS anpassas efter den nya beredskapsstrukturen

Nu finns alla beredskapssektorer och civilområden som aktörsnätverk i WIS.

Genom att samla aktörer som på olika sätt hör ihop i aktörsnätverk i WIS blir det enkelt att inkludera alla som ska samverka, till exempel när en ny yta skapas. Det går även att lägga till flera aktörsnätverk så det är lätt att skapa en yta med rätt urval av aktörer.

WIS

WIS är en portal för Sveriges civila beredskap där aktörer delar information före, under och efter samhällsstörningar. Genom att aktivt dela information i WIS kan alla enkelt och effektivt skapa sig en helhetsbild av läget, en samlad lägesbild.

MSB ansvarar för utveckling, drift och förvaltning av WIS.

WIS − webbaserat informationssystem

Publicerad: 20 juni 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:58

Senast granskad: 20 juni 2023

Till toppen av sidan