Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 12 juni 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:04

MSB:s generaldirektör deltog på chefsmöte i Washington

Under förra veckan ledde MSB:s generaldirektör, Charlotte Petri Gornitzka, en delegation i Washington för det årliga chefsmötet med amerikanska Department of Homeland Security (DHS) Science and Technology Directorate (S&T), inom ramen för det bilaterala forsknings- och utvecklingsavtalet.

Avtalet, som undertecknades i Washington DC 2007, förvaltas och utvecklas av MSB på uppdrag av regeringen. På agendan stod intressanta diskussioner om forsknings- och utvecklingsbehov relaterade till totalförsvarsuppbyggnaden, skyddet av samhällskritisk infrastruktur, samarbete kring ny teknik, innovation och klimatrelaterade effekter på samhällssäkerhetsarbetet. Generaldirektören och hennes delegation hade även ett arbetsmöte med chefen för den amerikanska cybersäkerhetsmyndigheten (CISA) kring utbyte inom privat-offentlig samverkan.

Dialogen om fördjupat samarbete med FEMA-chefen, som nyligen besökte Sverige, fortsatte bland annat med fokus på CBRNE-säkerhet och ett gemensamt arbetsprogram. Delegationen besökte även FEMA:s utbildningsanläggning Emergency Management Institute (EMI) för att diskutera samarbetsmöjligheter kring utbildning och övning för räddningstjänst och krisberedskap. Därutöver hölls ett rundabordssamtal på finska ambassaden med en utvald krets av experter från tankesmedjor och departement där lärdomar från Ukraina om vikten av samhällelig resiliens stod i centrum.

MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka och Dimitri Kusnezov, Under Secretary för DHS Science and Technology Directorate

Publicerad: 12 juni 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:04

Senast granskad: 12 juni 2023

Till toppen av sidan