Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 20 juni 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:00

MSB ledde skogsbrandsövning i Georgien

För att bli bättre rustad i att upptäcka, aktivera, respondera och hantera omfattande skogbränder hölls under förra veckan en övning i Georgien för de länder som ingår i det Östliga Partnerskapet. Det som övades var bland annat att tidigt upptäcka, varna och hantera bränder samt ta emot internationell hjälp och samarbete mellan länder.

Övningen är en del i ett EU-program som Sverige genom MSB leder. Länderna som ingår i programmet är Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien och Ukraina. Syftet med programmet som går under namnet Prevention, Preparedness and Response to natural and man-made disasters in Eastern Partnership countries – phase 3 (PPRD East 3) är att utveckla civilskydd, katastrofriskreducering och regional samverkan i länderna.

Louise Bengtsson, insatspersonal på MSB, deltog som expert i övningen som insatspersonal. Till vardags arbetar hon som chef för Samhällssäkerhet i Räddningstjänsten Syd, och i PPRD East 3 är hennes roll expert inom aktörsgemensam samverkan. En katastrof kan inte hanteras av en ensam organisation. Aktörsgemensamverkan är därför ett viktigt element i att förebygga, förbereda och hantera en händelse. I övningar likt denna blir det extra tydligt hur viktigt det är att bygga upp relationer, strukturer och procedurer innan någonting händer.

- Det vi tydligt kan se under dessa veckor är vikten av övning. Varje mindre eller större övning innebär ett ypperligt tillfälle att hitta förbättringar i sättet vi arbetar, hur vi delar information och hur vi bygger upp vårt civilskyddssystem, säger Louise Bengtsson från övningsfältet strax utanför Tbilisi i Georgien.

Utvecklar civilskyddssamarbetet

Många lärdomar drogs under de stora skogsbränderna 2018 när Sverige var ett av de länder som tog emot mest stöd genom civilskyddsamarbetets historia. Övningen i Georgien har både varit ett tillfälle för Sverige att delge kunskap men också för att hämta hem lärdomar och insikter.

- Från den här övningen finns många lärdomar som vi kan ta med oss hem till Sverige, en av de som jag främst tänker på vikten att fortsätta bygga upp Sveriges system för tidig detektering (early warning system) kopplat till aktiveringssystem för olika typer av händelser. Det är genom tidig detektering med rätt aktivering av respons som vi kan undvika att en händelse blir en katastrof, som till exempel att en mindre skogsbrand eskalerar till en storlek så att vi behöver internationell hjälp, säger Louise Bengtsson.

  • Louise Bengtsson, MSB och Davide Miozzo, CIMA. Foto: Marina Mantini, CIMA Research Foundation
  • Utryckning brandscenario under övningen. Foto PPRD East 3
Publicerad: 20 juni 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:00

Senast granskad: 20 juni 2023

Till toppen av sidan