Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 20 juni 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:12

NCCOM presenterar krav för terminaler för nästa generations kommunikationssystem

Operatörer för samhällsviktiga kommunikationstjänster i Norden har tagit fram gemensamma krav på utformning och egenskaper för mobila och robusta terminaler som ska användas i nästa generations kommunikationssystem.

Kraven finns specificerade i ett så kallat white paper som tagits fram av NCCOM, Nordic Critical Communication Operator Meeting, ett samarbetsforum för de nordiska operatörerna av samhällsviktiga kommunikationstjänster, där MSB ingår. Detta white paper presenterades i maj 2023 på Critical Communications World-mässan i Helsingfors och riktar sig främst till tillverkare och användare av terminaler.

Krav anpassade för användare i Norden

De nordiska länderna ställer bland annat krav på anpassning för att möta nya standarder, krav på prestanda för nordiska väderförhållanden och fysiska knappar för push-to-talk (PTT) och larmanrop. Kraven ska ses som ett tillägg till de krav som ställs på dagens kommersiella mobiltelefoner.

NCCOM White Paper har tagits fram i ett samarbete mellan Center för Beredskapskommunikation (Danmark), Erillisverkot (Finland), 112 Einn Einn Tveir (Island), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (Norge) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (Sverige).

NCCOM White Paper: PPDR Rugged Handheld Device for heavy use v1.0

Publicerad: 20 juni 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 09:12

Senast granskad: 20 juni 2023

Till toppen av sidan