Till innehåll på sidan

Omarbetat regelförslag till MSB:s föreskrifter om hantering av explosiva varor

Välkommen att lämna synpunkter på omarbetat regelförslag till föreskrifter om hantering av explosiva varor.

Regelförslaget innehåller revideringar i författningen MSBFS 2019:1 om hantering av explosiva varor.

Remisstid

MSB önskar få in era synpunkter senast 20 augusti 2024. Vänligen ange diarienumret 2022-06371 i ert svar.

Svaret skickar ni med e-post eller brev till:

E-post: registrator@msb.se

Postadress: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 Karlstad

Sprid gärna till andra aktörer som ni tror kan vara intresserade av regelförslaget eller av att lämna synpunkter.

Ytterligare upplysningar kan lämnas av Shulin Nie shulin.nie@msb.se
eller Karin Mannerstedt Berg, Karin.MannerstedtBerg@msb.se

Anledningen till revideringen är den våldsvåg av illegala sprängningar och inträffade olyckor med explosiva varor som skett under de senaste åren. Men det finns också ett behov att förtydliga reglerna och införa nödvändiga undantag från tillståndsplikten.

Det första regelförslaget har tagits fram under 2023 och har varit ute på remiss under 2023, vilket resulterade i ett stort antal remissvar med många åtgärdspunkter. Därför har regelförslaget arbetats om och skickats ut på remiss igen.

Senast granskad: 17 april 2024

Till toppen av sidan