Till innehåll på sidan
Status: Gällande

MSBFS 2021:8 föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

MSBFS 2021:8 föreskrifter och allmänna råd om hur kommunen ska planera och utföra sin tillsyn enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

Detaljer

Status

Gällande från och med 2022-07-01

Författningsnummer

MSBFS 2021:8

Författningstyp

Grundförfattning

Lagstiftningsområde

Skydd mot olyckor

Senast granskad: 18 november 2021

Till toppen av sidan