Till innehåll på sidan

Nytt inom livsmedelsberedskap

Krisberedskapsveckan 2022 har mat som tema. Det händer mycket just nu inom livsmedelsberedskapen. Här finns några fördjupningstips.

Regeringen har den 29/4 2022 beslutat att tillsätta en utredning om en ny livsmedelsberedskap, för att livsmedelsförsörjningen ska tryggas inför en säkerhetspolitisk kris under minst tre månader där logistikflödena med omvärlden är begränsade.
Till nyheten om utredningen på regeringen.seLivsmedelsverket har publicerat en uppdaterad folder om matförråd och krismeny för en vecka. Det nya utseendet är mer tillgänglighetsanpassat.
Mer om SLV:s folderLivsmedelsverket arbetar även med att ta fram en beredskapshandbok som primärt vänder sig till chefer inom skola, vård och omsorg. Den ska ge vägledning och praktiskt stöd för framtagande av egna beredskapsplaner.

Beredskapshandbok för offentliga måltider (livsmedelsverket.se)Livsmedelsverket och Jordbruksbruksverket har redovisat sitt regeringsuppdrag "En robust livsmedelsförsörjning vid kriser och höjd beredskap."
Till rapporten Robust livsmedelsförsörjningLivsmedelsverket och Försvarshögskolans rapport "Hotbilden mot dricksvatten- och livsmedelsområdet" sammanställdes 2021.

Till rapportenSveriges lantbruksuniversitets (SLU) temasida om livsmedelsberedskap innehåller bland annat rapporten "Livsmedelsproduktion ur ett beredskapsperspektiv" med en översikt av sårbarheterna samt vilka lösningar som kan göra jordbruket mer motståndskraftigt.

Till SLUHur stor försörjningsförmåga har er kommun? Hushållningssällskapet har tagit fram en beräkningsmodell för att mäta försörjningsförmågan i Sveriges alla kommuner. Modellen visar med illsutrerande statistik skillnaden mellan vad jordbruket producerar och vad som konsumeras i den enskilda kommunen. Resultatet ger underlag för att stärka krisberedskap av livsmedel.

Mer om beräkningsverktygetMATtanken är ett projekt som vill bidra till hållbara offentliga måltider.
Nu finns ett studiosamtal med fokus på krisberedskap med bland annat Anders Sundin, måltidschef i Uppsala kommun, som berättar om kommunens upphandling av ett större lager av frystorkad mat. Johanna Skenning, måltidschef i Ulricehamns kommun berättar hur grannkommuner samverkar i beredskapsfrågan.

Till MATtankenArbetar du i en kommun som vill visa hur ni arbetar med mat vid kris, låt dig inspireras av Kungsör!
Så här arbetar Kungsörs kommun med mat vid kris

Har du fler tips? Kontakta oss!

Senast granskad: 29 april 2022

Till toppen av sidan