Till innehåll på sidan

Nytt inom livsmedelsberedskap

Krisberedskapsveckan 2022 hade mat som tema. Det händer mycket just nu inom livsmedelsberedskapen. Här finns några fördjupningstips.

Regeringen har den 29/4 2022 beslutat att tillsätta en utredning om en ny livsmedelsberedskap, för att livsmedelsförsörjningen ska tryggas inför en säkerhetspolitisk kris under minst tre månader där logistikflödena med omvärlden är begränsade.
Läs mer om utredningen på regeringen.seLivsmedelsverket har publicerat en uppdaterad folder om matförråd och krismeny för en vecka. Det nya utseendet är mer tillgänglighetsanpassat.
Mer om SLV:s folderSvenska Lottakåren har sammanställt listan "Livsmedel med hög
självförsörjningsgrad i Sverige" som är en historisk del av receptsamlingen "Modern krismat".

Dokument från Svenska Lottakåren

Livsmedelsverket arbetar även med att ta fram en beredskapshandbok som primärt vänder sig till chefer inom skola, vård och omsorg. Den ska ge vägledning och praktiskt stöd för framtagande av egna beredskapsplaner.

Beredskapshandbok för offentliga måltider på livsmedelsverket.seLivsmedelsverket och Jordbruksbruksverket har redovisat sitt regeringsuppdrag "En robust livsmedelsförsörjning vid kriser och höjd beredskap."
Till rapporten Robust livsmedelsförsörjningLivsmedelsverket och Försvarshögskolans rapport "Hotbilden mot dricksvatten- och livsmedelsområdet" sammanställdes 2021.

Till rapporten Hotbilden mot dricksvatten- och livsmedelsområdetSveriges lantbruksuniversitets (SLU) temasida om livsmedelsberedskap innehåller bland annat rapporten "Livsmedelsproduktion ur ett beredskapsperspektiv" med en översikt av sårbarheterna samt vilka lösningar som kan göra jordbruket mer motståndskraftigt.

Till SLUHur stor försörjningsförmåga har er kommun? Hushållningssällskapet har tagit fram en beräkningsmodell för att mäta försörjningsförmågan i Sveriges alla kommuner. Modellen visar med illustrerande statistik skillnaden mellan vad jordbruket producerar och vad som konsumeras i den enskilda kommunen. Resultatet ger underlag för att stärka krisberedskap av livsmedel.

Mer om beräkningsverktyget på hushallningsallskapet.se  MATtanken är ett projekt som vill bidra till hållbara offentliga måltider. På deras webbplats finns flera artiklar och webbinarier på temat krisberedskap. Sök ”krisberedskap” på sidan så hittar du länk till webbinarium där Södertälje och Växjö kommun berättar om sitt arbete med beredskap. Där finns även en länk till artikel från studiosamtal där Uppsala och Ulricehamns kommun berättade om sitt arbete. Den 30 september hålls en specialstudio på temat Mat i kris och offentliga måltider, med en fördjupande workshop.

Till MATtankenHar du fler tips? Kontakta oss!

Senast granskad: 19 september 2022

Till toppen av sidan