Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 31 maj 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:42

MSB:s råd för att ta fram lokala broschyrer om kris och krig

Lokal riskkommunikation är viktig för att stärka hushållens beredskap. Nu finns råd från MSB för kommunala och regionala varianter av "Om krisen eller kriget kommer".

För fem år sedan skickade MSB ut "Om krisen eller kriget kommer" till alla hushåll i Sverige. Flera kommuner har sedan dess tagit fram lokalt anpassade broschyrer med information om olika risker i kommunen, hur kommuninvånarna bör agera om något händer, vad kommunen gör och vilken beredskap som finns. Anpassad och specifik riskinformation till kommuninvånarna som stärker invånarnas och därmed den samlade lokala förmågan att hantera en allvarlig påfrestning.

Framsidor på broschyrer från tre olika kommuner

MSB välkomnar lokala varianter och har därför tagit fram inspirerande råd till de kommuner och länsstyrelser som planerar att ta fram egna broschyrer. Råden har arbetats fram tillsammans med en bred referensgrupp med representanter för ett antal kommuner, räddningstjänster, länsstyrelser och Myndigheten för delaktighet.

En del av regeringsuppdraget till MSB 2017

Inom ramen för regeringsuppdraget att ta fram ett nationellt informationsmaterial som MSB fick i februari 2017 ingår även att stärka stödet till kommunerna i arbetet med att öka invånarnas kunskap om hur de förbereder sig för olika kriser och höjd beredskap. Det görs på ett flertal sätt. På msb.se finns sedan tidigare övergripande råd för hur kommuner kan arbeta med kommunikation om lokala risker.

Beredskapsveckan, som genomförs varje år sista veckan i september, erbjuder ytterligare en möjlighet för kommuner, länsstyrelser och andra lokala och regionala aktörer att prata hot, risker och beredskap med invånarna.

En annan del av uppdraget handlar om att sprida goda exempel mellan kommunerna, vilket de nya råden om lokala broschyrer är en del av. 

Råd för lokala broschyrer 

Guide till riskkommunikation 

Beredskapsveckan 2023

Publicerad: 31 maj 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 13:42

Senast granskad: 31 maj 2023

Till toppen av sidan