Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 29 maj 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:00

MSB leder rekordstor utvecklingsinsats på Västra Balkan och i Turkiet

Med en budget på 128 miljoner kronor och en löptid på sex år är det nystartade programmet IPA CARE MSB:s hittills största internationella insats inom kapacitetsutveckling. Syftet är att svara upp mot västra Balkan-ländernas och Turkiets behov av att stärka förmågan att förebygga risker som jordbävningar och hälsokriser för med sig.

Under 2023 säkrar MSB:s resiliensenhet att allt är på plats för att insatserna ska kunna komma igång tidigt 2024. IPA CARE står för Capacity for Risk Management of Earthquakes and Health Emergencies och ska stärka de juridiska ramverken, den operativa förmågan och beredskapen samt förmågan att agera över gränser och att kunna både ge och ta emot stöd via EU:s civilskyddsmekanism.

IPA CARE har full kostnadstäckning från EU-kommissionens generaldirektorat DG ECHO. Som koordinator för programmet leder MSB ett konsortium av organisationer som tillsammans håller i en kommande mix av utbildningar, övningar och andra insatser i deltagarländerna. I konsortiet ingår bland annat Karolinska institutets Kunskapscentrum för global katastrofmedicin.

Mer information om MSB:s arbete med resiliensbyggande insatser

Mer om MSB:s deltagande i EU-projekt

EU-logga Finansierat av Europeiska unionen

Publicerad: 29 maj 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:00

Senast granskad: 29 maj 2023

Till toppen av sidan