Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 29 maj 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:00

Fler ”Hesa Fredrik” kommer ljuda runtom i landet

Den 5 juni är det kvartalsprov av utomhusvarningen ”Hesa Fredrik”. Men denna gång kommer det att höras på fler platser i vissa kommuner, då ljudsändare som varit avaktiverade, håller på att väckas till liv igen.

MSB har fått ett uppdrag av regeringen att återaktivera ljudsändare som redan finns, men som inte varit aktiverade på några decennier. Nästan 600 stycken ljudsändare kommer återaktiveras i 75 kommuner. Det berör de kommuner som redan idag har ljudsändare. Återaktiveringen är en del i att förstärka det civila försvaret och för att stärka möjligheten att varna allmänheten. I dagsläget finns 4 200 stycken aktiva ljudsändare fördelade i 234 av landets kommuner.

– Värt att notera, det är i kommuner som det redan finns utomhusvarningssystem i som det återaktiveras fler Hesa Fredrik. Flera kommuner har inte varningssystem i dag, säger Anders Johannesson, MSB:s enhetschef för befolkningsskydd.

Under mitten av nittiotalet, efter kalla krigets slut, förändrades hotbilden och en del av den verksamhet som ingick i civilt försvar, inklusive utomhusvarningssystemet, nedprioriterades. Kommunerna kunde då välja vilka ”Hesa Fredrik” de ville ha aktiva och vilka de kunde avaktivera.
MSB har i uppdrag att upprätthålla varningssystemet till allmänheten medan kommunerna står för driften och underhållet av utomhusvarningen. Arbetet med återaktiveringen påbörjades i november 2022 och kommer att pågå till mitten av 2024.

Fakta

Utomhusvarning ”Hesa Fredrik” och VMA i radio och TV, är varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner.

Publicerad: 29 maj 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:00

Senast granskad: 29 maj 2023

Till toppen av sidan