Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 16 maj 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:49

EU:s civilskyddssamarbete på agendan

Den 15-16 maj möttes generaldirektörer för de myndigheter som är kontaktpunkter gentemot EU:s civilskyddsmekanism i de 27 EU-medlemsländerna, samt i de 9 övriga deltagandestaterna. Mötet som hölls på Arlanda XPO syftade till att diskutera aktuella frågor och prioriteringar inom EU:s civilskyddssamarbete.

Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin, Maciej Popowski som är generaldirektör för European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations och Charlotte Petri Gornitzka.

Under mötet diskuterade deltagarna hur man tillsammans kan stärka Europas motståndskraft, hur EU:s civilskyddsmekanism behöver anpassas för att kunna hantera nutidens komplexa kriser och vilka förberedelser som behövs inför skogsbrandssäsongen 2023. Deltagarna var eniga om att ett fortsatt stöd för Ukraina är viktigt. Albanien och Ukraina deltog för första gången med representanter i egenskap av nya deltagande stater i civilskyddsmekanismen. 

Charlotte Petri Gornitzka ledde mötet tillsammans med EU-kommissionen och i sitt anförande lyfte hon fram vikten av att ytterligare stärka, utveckla och vidga samarbetet inom mekanismen.

– Det har varit värdefullt att få ta emot mina europeiska kollegor här i Sverige. Vi har diskuterat viktiga frågor som hur vi kan stärka samhällets samlade motståndskraft, inklusive samarbetet med näringslivet och individens beredskap. Det var också väldigt speciellt att få välkomna Albanien och Ukraina till den europeiska civilskyddsfamiljen.

Generaldirektörsmöten inom ramen för EU:s civilskyddssamarbete hålls två gånger per år och EU-kommissionen står för agendan. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsdepartementet står för planeringen av detta möte, som hålls i Sverige med anledning av det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd.

Civilskyddsmekanismen inrättades 2001 och fungerar så att ett land i eller utanför Europa skickar en begäran av understöd och resurser när en nödsituation överväldigar den nationella insatskapaciteten. I Sverige är MSB kontaktpunkt gentemot EU:s civilskyddsmekanism. Det innebär att MSB både tar emot förfrågningar och erbjuder hjälp till drabbade länder, samt vid behov förmedlar stöd från andra länder till Sverige.

Publicerad: 16 maj 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 14:49

Senast granskad: 16 maj 2023

Till toppen av sidan