Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 8 juni 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:14

Våldshandlingar med stora konsekvenser i skolan – ny vägledning ger stöd till ansvariga

Skolattacker är ovanligt i Sverige men de kan få allvarliga konsekvenser. Medvetenhet och kunskap är den viktigaste faktorn för ökad säkerhet i skolmiljö. Nu har en ny vägledning kommit med stöd till skolledning, skolpersonal och säkerhetsansvariga.

Säkerhetsarbete bör vara en del av skolans ordinarie verksamhet och följas upp likt andra verksamheter, som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. I vägledningen finns tips och råd om hur man i skolor kan arbeta för att öka elevers och anställdas säkerhet.

Vägledningen syftar blanda annat till att ge en grundläggande kunskap om:

  • hur risker och sårbarheter kan bedömas,
  • vilka skyddsåtgärder som kan vara effektiva,
  • vilken kunskap och förmåga som elever och skolpersonal bör ha,
  • hur man kan gå tillväga för att återgå till ordinarie skolverksamhet efter ett attentat.

– Främst handlar det om kunskap om vad enskilda ska göra under en händelse för att skydda sig själv och andra genom att följa råden Fly – Sök skydd – Larma. Dessa råd bör alltid vara utgångspunkt i arbetet med att öka säkerheten i skolan, säger Jonas Eriksson, verksamhetsansvarig Säkerhet i offentlig miljö på MSB.

Ordning och trygghet är grunden till säker skola

De åtgärder i det fysiska skyddet som behöver genomföras för att öka säkerheten mot våldshandlingar och attentat i skolan är oftast inte så stora och även små saker kan ha stor betydelse, till exempel personalens medvetenhet samt att det är ordning och reda i skolans lokaler. En bra utgångspunkt är ett gott trygghetsskapande arbete och ett bra arbete med skydd mot olyckor.

– Vägledningen har inte tagits fram som ett svar på en ökad hotbild inom skolan utan som ett verktyg för att hjälpa ansvariga skapa en trygg miljö. Alla skolor bör ha en plan som beskriver hur skolan ska förbereda sig för, agera vid och återhämta sig från exempelvis ett attentat. Varje enskild skola bör utforma sin plan utifrån sina specifika förutsättningar och de risker som kan identifieras, säger Jonas Eriksson.

Riktar sig främst till skolpersonal och äldre elever

Utöver vägledningen har även en ny instruktionsfilm tagit fram som riktar sig till framför allt barn som går i högstadiet, gymnasiet och uppåt. Det finns sedan tidigare också utbildningsmaterial och andra instruktionsfilmer som tagits fram av MSB och Polismyndigheten. Vägledningen innehåller även information om arbetet för att motverka radikalisering och våldsbejakande extremism.

Om Fly – Sök skydd – Larma

Råden Fly – Sök skydd – Larma är inarbetade hos Polismyndigheten sedan 2017. Det viktigaste i budskapet är att i första hand fly, och om inte det går så ska man söka skydd för att sedan larma polis. Det senare innebär inte bara att ringa 112, utan innebär även att man ger korrekt och utförlig information om vad som har hänt, samt att man varnar andra i sin närhet. Det är avgörande för att en polisinsats ska vara så effektiv som möjligt.

Om vägledningen

Vägledningen är framtagen av MSB, Polismyndigheten, Center mot våldsbejakande extremism (CVE) och kommunrepresentanter. MSB har ett uppdrag att öka säkerheten i offentliga miljöer. Arbetet är en del i den svenska strategin mot terrorism och antagonistiska hot som innefattar förebyggande, förhindrande och försvårande åtgärder. MSB arbetar med den försvårande delen.

Vägledning och utbildningsfilmer finns på msb.se

Publicerad: 8 juni 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:14

Senast granskad: 8 juni 2023

Till toppen av sidan