Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 16 juni 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:50

MSB uppmanar allmänheten till försiktighet med anledning av de extrema brandriskerna

Det råder extrema brandrisker i landet. En liten gnista kan skapa en stor brand. MSB uppmanar därför allmänheten till försiktighet och att följa de eldningsförbud som utfärdats på många håll i landet.

Skogsbrand och symbol för eldningsförbud

Allmänheten har ett viktigt ansvar i att förhindra att onödiga bränder startar. Det är av största vikt att ta reda på om det är tillåtet att elda eller grilla på den plats där man befinner sig och anpassa sitt beteende efter brandrisken. Även om det inte råder eldningsförbud kan det vara olämpligt att elda eller grilla med fasta bränslen såsom kol och ved på grund av stor brandrisk.

– Det gäller att vara extra försiktigt nu och ha ett gott omdöme när det gäller allt som skulle kunna starta en brand. Utöver eldning kan det handla om arbete med verktyg som kan ge gnistor, maskiner, varma bilar i högt gräs eller fimpar som slängs ut i marken, säger Leif Sandahl, brandingenjör på MSB.

Han fortsätter:

– Är brandrisken hög så hitta ett alternativ till att elda eller grilla när ni vistas i skog och mark. Ta exempelvis med en matsäck på utflykten istället och packa extrakläder som värmer så slipper du riskera att starta en brand.

Råd till privatpersoner:

  • Håll koll på brandrisken och om det råder eldningsförbud. Ta hjälp av appen Brandrisk ute.
  • Är brandrisken hög? Välj andra alternativ till att elda eller grilla.
  • Välj en säker plats om du tänkt elda – en fast grillplats eller ett underlag av grus eller sand.
  • Elda inte om det blåser mycket.
  • Se till att det finns vatten att släcka med – och se till att släcka ordentligt efter dig.
  • Larma 112 om du upptäcker en brand. Vid frågor om rök eller bränder använd 113 13.

Böter till den som inte följer eldningsförbud

Den som bryter mot ett eldningsförbud kan dömas till böter och även straffas om personen orsakar en brand, oavsett om det är eldningsförbud eller inte.

Eldningsförbud beslutas av kommunen eller länsstyrelsen och det är även de som avgör vad förbudet ska innefatta. Information om det lokala beslutet finns på deras webbplatser.

På krisinformation.se finns en karta över hela Sverige med aktuella eldningsförbud. Det går också att ta reda på om det råder eldningsförbud där du befinner dig via appen Brandrisk Ute. I appen fås också koll på den aktuella brandrisken och vad man bör tänka på.

Mer än dubbelt så många insatser i år

Siffror som MSB har tagit fram visar att antalet aktiveringar av det luftburna stödet vid skogsbrand är betydligt högre än vid samma period året före. Från första aktivering 2023 till 13 juni hade beredskapen aktiverats 77 gånger, jämfört med 34 gånger under samma period 2022. Det året inleddes dock säsongen tidigare än 2023, 25 mars 2022 jämfört med 22 april i år.

Sedan bränderna 2018 har ett stort utvecklingsarbete skett på flera olika områden, både hos MSB och andra aktörer, vilket gör att vi står bättre rustade för att hantera skogsbränder idag än för flera år sedan.

Publicerad: 16 juni 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 11:50

Senast granskad: 16 juni 2023

Till toppen av sidan