Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 7 juli 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:26

MSB besökte Ukraina i juni

Medarbetare från MSB besökte tillsammans med DEMA, Danish Emergency Management Agency, Ukraina i juni. Syftet med besöket var att på plats träffa SESU, State Emergency Service of Ukraine, för att öka förståelsen för den Ukrainska räddningstjänstens behov och förutsättningar och se hur det stöd som skickats från svensk räddningstjänst och MSB används på plats i Ukraina.

MSB och svenska räddningstjänster har sedan Rysslands invasion av Ukraina stöttat Ukraina med donationer, bland annat via den Europeiska Civilskyddsmekanismen ERCC . Det är främst via dem men också ibland bilateralt eller via FN.

– Genom resan till Ukraina har vi fått bekräftat att räddningstjänstens behov är enorma i Ukraina, säger Sofia Westberg, samordnare för ukrainainsatser på MSB. I ett land som befinner sig i krig blir mycket av det normala basutbudet istället förbrukningsvaror. För en räddningstjänst kan det handla om brandbilar och brandslang med mera som kontinuerligt behöver ersättas och fyllas på. Ukraina uttrycker stor tacksamhet för det materiel som svensk räddningstjänst och MSB har bidragit med, berättar Sofia Westberg.

På plats i Ukraina har MSB och DEMA fört dialoger med många olika funktioner och roller inom SESU. Samtalen har bland annat handlat om att minröjning är en förutsättning för att räddningstjänsten ska kunna utföra sitt arbete och hur det minröjningsstöd MSB bidragit med har underlättat räddningstjänstens arbete.

– Ett krig i Europa går i stor utsträckning att applicera på våra egna förhållanden, säger Sofia Westberg. Genom att vi gör insatser, har personal på plats och själva besöker de organisationer som använder det stöd MSB och svenska räddningstjänster bidragit med får vi en bild av hur behovet av stöd ser ut i Ukraina och närområdet, och kan således dra lärdomar om vad vi behöver göra för att stärka det svenska systemet avslutar Sofia Westberg.

Bakgrund

MSB bidrar med att stödja ansvariga aktörer med olika typer av operativa insatser för att rädda liv, lindra nöd och lidande hos den drabbade och flyende befolkningen både i Ukraina, grannländerna och Sverige.
Sverige genom MSB fortsätter att på olika sätt stödja Ukraina och intilliggande länder. Vi har beredskap att svara upp mot ytterligare förfrågningar.

Vi arbetar för att ge stöd där det ger störst effekt och vårt stöd är baserat på uttalade behov och prioriteringar som Ukraina uttryckt. De erfarenheter vi får från våra insatser till Ukraina är värdefulla i det fortsatta arbetet med uppbyggnaden av Sveriges totalförsvar.

MSB: är en aktör genom hela krisen - från det initiala skedet till långtgående insatser som kommer sträcka sig över flera år.

Publicerad: 7 juli 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 12:26

Senast granskad: 7 juli 2023

Till toppen av sidan