Till innehåll på sidan
Nyhet
Publicerad: 26 juli 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:21

Aktiviteter under Beredskapsveckan i höst

En stor andel av Sveriges kommuner planerar nu aktiviteter till Beredskapsveckan. MSB uppmuntrar fler aktörer att delta. Årets tema är Öva!

För att få överblick över allt som händer under Beredskapsveckan (vecka 39), önskar MSB att kommuner och andra som tänker delta, fyller i anmälningsenkäten. Där går det också att meddela vilka slags aktiviteter som planeras och vilket material från MSB man kommer att använda. 

I de omkring 100 svar som hittills inkommit kan vi se att:

  • 76% av respondenterna kommer att delta i Beredskapsveckan med liknande eller ökad ambitionsnivå jämfört med förra året.
  • 60% ska utföra en eller flera utbildningar/föreläsningar.
  • 30% ska hålla något slags samtal/paneldiskussion.
  • 60% ska använda broschyren "Om krisen eller kriget kommer".
  • 60% ska använda årets övningsmaterial "Sju dagar".
  • 60% ska genomföra en eller flera övningar.
  • 37% av de svarande kommunerna ska öva att iordningsställa kommunens/ortens trygghetspunkter.

70% av de kommuner som hittills har svarat arrangerar aktiviteter tillsammans med en eller flera frivilligorganisationer. Många samverkar även med bostadsbolag, skolor, lokala företag och räddningstjänster.

MSB uppmuntrar även bland andra bostadsrättföreningar, studieförbund och butiker att ordna aktiviteter under veckan.

Till anmälningsenkät och annat om Beredskapsveckan

Det här är Beredskapsveckan

Beredskapsveckan (tidigare Krisberedskapsveckan) är en årlig informationsinsats som genomförs under vecka 39 (25 september – 1 oktober).

Den har en tradition sedan 2017 av att samla en bredd av olika aktörer, som kommuner, civilsamhälle, branschorganisationer, myndigheter och näringsliv till en gemensam insats vid samma tidpunkt.

Beredskapsveckan är en del av MSB:s uppdrag att öka människors motståndskraft inför kriser och krig och genomförs över hela landet. 

Publicerad: 26 juli 2023 , [Missing text '/pagetypes/nescardpage/atFull' for 'Swedish'] 08:21

Senast granskad: 26 juli 2023

Till toppen av sidan