Till innehåll på sidan

Tillsammans! Kommunikation som samlad kraft vid samhällsstörningar

Välkommen till en heldag med temat ”Tillsammans! - Kommunikation som samlad kraft vid samhällsstörningar”.
Den 18 april är det dags att samla oss kommunikatörer som arbetar i en beredskapsmyndighet, länsstyrelse eller annan områdesansvarig myndighet.

Detaljer

Målgrupp

Kommunikatörer i samtliga beredskapsmyndigheter, inklusive länsstyrelserna samt särskilt inbjudna aktörer.

Max två kommunikatörer per aktör. I mån av plats möjliggör vi för fler representanter från respektive aktör. 

Kostnad

Kostnadsfritt men anmälan är bindande.

Syftet med dagen är att skapa förutsättningar att för att bygga och stärka vår samlade förmåga att samverka och hantera den kommunikativa aktörsgemensamma samordningen vid samhällsstörningar ur ett tvärsektoriellt perspektiv. I hela hotskalan. Och umgås, lära känna varandra, få inspiration och lära av andra och varandra.

Moderator: Katarina Gentzel Sandberg, över 30 års erfarenhet inom strategisk kommunikationsutveckling, författare och föreläsare.

Huvudtalare: Jesper Falkheimer, professor i strategisk kommunikation, Lunds Universitet

Program

09:00 Registrering och fika

09.30 Inledning av dagen, moderator

09:40 Tillsammans! Hur arbetar vi aktörsgemensamt idag och hur ser grunden ut för det? Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör MSB

10:00 Att kommunicera effektivt i kristid, Jesper Falkheimer, professor strategisk kommunikation, Lunds Universitet

11:00 Paus

11:30 Hur arbetar vi aktörsgemensamt idag och hur ser grunden ut för det? Och vilka aktörsgemensamma strategier arbetar vi med?Gruppdiskussioner, medarbetare från enheten för operativ samordning och inriktning, MSB

12:00-13.00 Lunch

13:00 Att gå från vad till hur, moderator och Jesper Falkheimer 

13:05 Vidareutveckling av Gemensamma grunder för samverkan och ledning – aktörsgemensam kommunikation , Malin Lintzén, Charlotta Eneving, Combitech

14:00 Konkret exempel, vattenreningskemikalier:
Hur har vi arbetat med proaktiv aktörsgemensam kommunikation? Och hur lyckades vi?
Teresa Skeppholm, MSB, Katja Lundgren, Livsmedelsverket, Jeanette Frykner, Havs-och vattenmyndigheten, Emma Ny, Naturvårdsverket
med flera aktörer.

14.30 Paus

15.00 Påfart till panelsamtalet: Hur hanterar vi utmaningarna i den aktörsgemensamma kommunikationssamordningen? Svante Werger

15.20 Panelsamtal: Hur arbetar vi framåt med kommunikationen? Vad behöver vi för verktyg för att detta ska bli verkstad, tillsammans?

Jesper Falkheimer, professor strategisk kommunikation, Lunds Universitet, Anne-Charlotte Horgby, kommunikationschef Länsstyrelsen Västra Götaland, Henrik Berger, enhetschef, Trafikverket, Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör MSB med flera aktörer.

15.50 Avslutning

16.00 Dagen är slut 

Med reservation för eventuella ändringar.

Har du frågor om dagen?

Välkommen att kontakta Josefin Barck, josefin.barck@msb.se och Natasha Engberg, natasha.engberg@msb.se.

Tillsammans i civilt försvar

Gemensamt bidrar myndigheter, näringsliv, civilsamhälle och befolkning
till ett fortsatt starkt Sverige.

Att vi står stadigt tillsammans är en viktig del av vår krisberedskap och
civila försvar. Vi är ständigt beredda att vidta olika åtgärder, enskilt och
tillsammans med andra.

Tillsammans värnar vi vår säkerhet, frihet och demokrati. Tillsammans
utvecklar vi vår motståndskraft, uthållighet och försvarsvilja.

Tillsammans - för ett starkare Sverige.

Välkommen till en dag där vi diskuterar dessa frågor, lär av varandra och ger varandra inspiration och nya rön – och blir starkare tillsammans.

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Stockholm
Lokal: Münchenbryggeriet
Klockan: 09:00
Antal platser: 150
Platser kvar: 22
Längd: En dag

Senast granskad: 19 mars 2024

Till toppen av sidan