Till innehåll på sidan

Sevesotillsynskonferens

Välkomna till Sevesotillsynskonferens 23-24 april.

Detaljer

Målgrupp

Konferensen riktar sig till dig som är handläggare på länsstyrelsen och arbetar med Sevesolagstiftningen.

Vid överbokning förbehåller sig MSB att i första hand ge plats till handläggare som arbetar med operativ Sevesotillsyn. Varje länsstyrelse ges plats för minst en deltagare till konferensen.

Kostnad

2 000 kr.

I avgiften ingår lunch och fika båda dagarna samt en gemensam tvårätters middag på kvällen den 23 april.

Deltagarna bokar och bekostar resor och boende själva.

Anmälan är bindande från och med sista anmälningsdag den 20 mars. Vid förhinder kan deltagarens plats överlåtas till annan deltagare vid överenskommelse med MSB.

Syftet med tillsynskonferensen är att stärka handläggarnas i deras roll vid Sevesotillsyn samt att ge ökad samsyn i olika Sevesofrågor för att uppnå en mer likvärdig och effektiv Sevesotillsyn. Konferensen ska även ge tillfälle att utbyta erfarenheter och ge varandra inspiration i Sevesoarbetet.

Program

Dagarna kommer bland annat innehålla följande:

 • Aktuell information inom Sevesoområdet
 • Nationella bilden Sevesolagen
 • Redovisning enligt Sevesoavgiftsförordningen
 • Aktuellt från länen

Mer detaljerat program kommer senare att ges till deltgare efter att anmälningstiden gått ut.

Sista anmälningsdag är den 20 mars 2024.

Kontakt

Linda Broström, linda.brostrom@msb.se, 010-240 5053

Carl Bonde, carl.bonde@msb.se 010-240 5296

Fakta Sevesotillsyn

11 § MSBFS 2015:8
Sevesotillsynen ska vara utformad för att medge en planerad och systematisk granskning av de tekniska system samt organisations- och driftsystem som tillämpas vid verksamheten och särskilt omfatta kontroll av:

 1. att åtgärder har vidtagits för att förebygga allvarliga kemikalie¬olyckor och för att begränsa följderna av sådana olyckor,
 2. att uppgifterna i handlings-programmet, säkerhets-rapporten eller någon annan handling som lämnats in till länsstyrelsen överensstämmer med omständigheterna vid verksamheten, samt
 3. att allmänheten har fått tillgång till den information som föreskrivs i 14 § Sevesolagen.

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 20 mars 2024
Ort: Stockholm
Lokal: Clarion Hotell, Ringvägen 98
Klockan: 11:30
Antal platser: 45
Platser kvar: 29
Längd: Två dagar
 • Öppna anmälan

  Sevesotillsynskonferens den 23– 24 april

  Deltar du på middagen den 23 april?

  Genom att du anmäler dig samtycker du till att MSB behandlar dina personuppgifter.

  Så här behandlar MSB personuppgifter

Senast granskad: 5 februari 2024

Till toppen av sidan