Till innehåll på sidan

Introduktion till informationssäkerhet för Räddningstjänsten

Kursen syftar till att ge deltagarna kunskap och förståelse kring vikten av informationssäkerhet i räddningstjänstens arbete, dels genom teori men även praktisk tillämpning.

Detaljer

Målgrupp

MSB förbehåller sig rätten att prioritera bland eleverna, inriktningen är en deltagare per län, men har ni flera intresserade deltagare i länet så anmäl dessa utifall det blir lediga platser. Om fler anmäls, måste prioritetsordning anges för dessa.

Det finns 25 kursplatser.

Kostnad

MSB står för kurskostnaden, respektive räddningstjänstorganisation bekostar resa, boende, traktamente och så vidare.

Kursen syftar till att ge deltagarna kunskap och förståelse kring vikten av informationssäkerhet i räddningstjänstens arbete, dels genom teori men även praktisk tillämpning.

Program

En grundläggande utbildning i informationssäkerhet genomförs under våren, utbildningen är uppdelad i tre delar.

 • Första delen genomförs på Högskolan i Skövde den 11–12 april (dag 1–2), 09:00-16:00.
 • En hemuppgift genomförs som ett grupparbete under vecka 17 (dag 3) där eleverna själva väljer om man har ett fysiskt möte med gruppen eller på distans.
 • Den avslutande delen genomförs på Högskolan i Skövde den 21–22 maj (dag 4–5), 09:00-16:00.

Kursens innehåll och utformning bygger främst på den internationella och nationella standardiseringsserien för informationssäkerhet SSISO/IEC 27000-serien. Kursens teoretiska del ger kunskap och förståelse kring för områdets centrala begrepp, hot och risker kopplade till räddningstjänstens arbete samt vad ett systematiskt informationssäkerhetsarbete innebär och hur det kan tillämpas på räddningstjänsten.

Teoridelen inkluderar även kunskap och förståelse kring de tekniska delarna av informationssäkerhet såsom cybersäkerhet/IT-säkerhet samt signalskydd och underrättelser kopplat till informationssäkerhet.

Den praktiska delen i kursen ger färdighet genom tillämpade uppgifter i form av workshops, seminarier och grupparbeten kopplat till den teoretiska delen.

Kurslitteratur

I kurslitteraturen ingår följande:

 • MSB - Informationssäkerhet.se inkluderat metodstödet
 • SS-ISO/IEC 27000 - Informationsteknik – Säkerhetstekniker – Ledningssystem för
  informationssäkerhet – Översikt och terminologi
 • SS-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet – Krav
 • SS-ISO/IEC 27002 – Riktlinjer för informationssäkerhetsåtgärder
 • Terminologibanken för informationssäkerhet
 • Övrigt kursmaterial som tillhandahålls av kursansvarig

I samband med kursanmälan stängs kommer mer information att skickas ut till eleverna kopplat till kursen, vilket bland annat kommer att innefatta några interaktiva webbutbildningar som eleven behöver ha genomfört innan kursstart.

Kontakt

Har du frågor, kontakta Roger Forsberg, roger.forsberg@msb.se.

Tillfällen

Anmälan stängd
Ort: Skövde
Lokal: Högskolan i Skövde
Klockan: 09:00
Antal platser: 25
Platser kvar: 3
Längd: Fem dagar

Senast granskad: 4 mars 2024

Till toppen av sidan