Till innehåll på sidan

Frågestund om Cybersäkerhetskollen 2024

Välkommen till en digital frågestund om Cybersäkerhetskollen, MSB:s verktyg för uppföljning och förbättring av det systematiska informations- och cybersäkerhetsarbetet i samhällsviktiga verksamheter. Cybersäkerhetskollen är det nya samlingsnamnet för Infosäkkollen och It-säkkollen. Frågestunden inleds med en kort presentation varefter deltagare får möjlighet att ställa frågor.

Detaljer

Målgrupp

Frågestunden erbjuds offentlig förvaltning och NIS-leverantörer inför 2024 års genomförande av Cybersäkerhetskollen som lanseras 3 april 2024. Frågestunden riktar sig i huvudsak mot CISO eller liknande funktion som kommer hålla samman arbetet med att besvara Cybersäkerhetskollen.

 

Kostnad

Kostnadsfritt.

Mötesinbjudan skickas separat någon dag före till anmälda deltagare. Lägg gärna in en egen placeholder i din kalender. Läs gärna igenom Cybersakerhetskollen (se länk nedan) inklusive sidan för ”frågor och svar” inför frågestunden.

Cybersäkerhetskollen är samlingsnamnet för MSB:s informations- och cybersäkerhetsmätningar. Här ingår bland annat Infosäkkollen och It-säkkollen. Infosäkkollen är en mätning och ett verktyg som stödjer uppföljning och förbättring av systematiskt informations- och cybersäkerhetsarbete, och It-säkkollen är motsvarande mätning för it-säkerhet.

Cybersäkerhetskollen är ett verktyg i Excel. Kärnan är ett formulär med frågor om olika aspekter av det systematiska informations- och cybersäkerhetsarbetet. Ett bra sätt att samla in informationen är en workshop där olika funktioner och roller i verksamheten deltar.

Organisationens CISO kan med fördel hålla ihop arbetet (alternativt någon i stabsfunktionen) och förankra innehållet hos ledningen innan det förmedlas till MSB.

CybersäkerhetskollenFrågor och svar om Cybersäkerhetskollen

Kontakt

Har du frågor eller funderingar, studera först vår FAQ, och kontakta cybersakerhetskollen@msb.se om din fråga inte redan besvarats.

Tillfällen

Sista anmälningsdag: 21 april 2024
Ort: Digitalt
Klockan: 09:30
Antal platser: 250
Platser kvar: 161
Längd: En timme
 • Öppna anmälan

  Genom att du anmäler dig samtycker du till att MSB behandlar dina personuppgifter.

  Behandling av personuppgifter

Sista anmälningsdag: 21 april 2024
Ort: Digitalt
Klockan: 13:00
Antal platser: 250
Platser kvar: 200
Längd: En timme
 • Öppna anmälan

  Frågestund om Cybersäkerhet 2024

  Genom att du anmäler dig samtycker du till att MSB behandlar dina personuppgifter.

  Behandling av personuppgifter

Senast granskad: 27 mars 2024

Till toppen av sidan